další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Zelené nakupování

Zelené nakupování je způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Přednostně se při něm nakupují produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Aspekty, které se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby či zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně.

Pokud veřejné instituce využijí svou kupní sílu k výběru zboží a služeb, které berou ohled také na životní prostředí, slouží tím jako příklad a mohou významně ovlivnit trh s takovým zbožím nebo službami. Výrobcům a poskytovatelům služeb tím poskytnou reálné stimuly pro vývoj a produkci produktů šetrných k životnímu prostředí. V některých oblastech, ať už se jedná o výrobky, práce nebo služby, může být tento vliv obzvláště významný, neboť nákupy prováděné veřejnými institucemi tvoří velký podíl na trhu - např. kancelářská technika, nábytek, energeticky úsporné budovy a jejich vybavení apod.

Z výše uvedených důvodů vláda ČR na svém jednání dne 14.6.2010 schválila usnesení č. 465/2010. Usnesení bylo dne 24. července 2017 nahrazeno usnesením č. 531, na jehož základě vznikla Metodika pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Metodika se zaměřuje na tzv. běžný provoz institucí, upozorňuje na opatření, která je možné v rámci chodu organizace přijmout a snížit tím dopady na životní prostředí. Metodika popisuje konkrétní problematické vlastnosti běžných produktů a doporučuje charakteristiky, které může organizace při pořizování produktů požadovat a dosáhnout tak nákupů environmentálně šetrnějších.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
info@cenia.cz, tel. +420 267 125 226

 

Normy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Usnesení Vlády ČR ze dne 24. července 2017 č. 531

Pravidla uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy

 

Metodika pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek

Úvodní kapitola

Metodické listy k vybraným produktovým kategoriím:

List č. 1 – Výpočetní technika

List č. 2 – Kancelářská technika

List č. 3a – Grafický papír

List č. 3b – Hedvábný papír

List č. 4 – Provoz budov

List č. 5 – Osvětlení

List č. 6 – Nábytek

List č. 7 – Čisticí prostředky a úklidové služby

List č. 8 – Stravování a občerstvení (aktualizuje se, předpokládaný termín zveřejnění září 2018)

List č. 9 – Čistá mobilita

List č. 10 – Výrobky z druhotných surovin