další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » REACH

HelpDesk

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, byla pověřena založením Národního informačního centra (HelpDesku) ve spojení s problematikou REACH.

Nově je informační podpora poskytována prostřednictvím centrálního environmentálního helpdesku EnviHELP, který slouží  pro všechny oblasti životní prostředí. Pokud máte jakýkoliv dotaz, použijte, prosím, následující odkaz. Postup pro správné zadání dotazu najdete zde.

Upozornění

Žádáme subjekty, které chtějí využít služeb našeho helpdesku, aby upřednostňovaly elektronickou formu sdělení dotazu (pomocí environmentálního helpdesku EnviHELP) před jinou formou (telefonicky, e-mailem). Tento způsob zajistí větší přehlednost a ulehčí nám práci spojenou s řešením dotazů a statistickým vyhodnocováním údajů.

CENIA neodpovídá za jakékoliv právní důsledky vyplývající z aplikace poskytnutých stanovisek.