další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Publikace CENIA

Publikační činnost CENIA se týká především každoroční přípravy Zprávy o životním prostředí ČR, Přehledu stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR a Statistické ročenky životního prostředí ČR. Vydavatelem těchto publikací je Ministerstvo životního prostředí, ale CENIA zajišťuje obsahovou náplň i kompletní výrobu. Dále je CENIA vydavatelem souhrnných publikací ve Velké ediční řadě CENIA a informačních či osvětových materiálů, které jsou uvedeny v Malé ediční řadě CENIA.

Statistická ročenka životního prostředí ČR od roku 2008 existuje pouze v elektronické podobě.

 

Zprávy o životním prostředí ČR

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2017

Report on the Environment of the Czech Republic 2017

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2016

Report on the Environment of the Czech Republic 2016

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015

Report on the Environment of the Czech Republic 2015

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014

Report on the Environment of the Czech Republic 2014

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013

Report on the Environment of the Czech Republic 2013

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012

Report on the Environment of the Czech Republic 2012

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011

Report on the Environment of the Czech Republic 2011

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Report on the Environment of the Czech Republic 2010

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009

Report on the Environment of the Czech Republic 2009

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008

Report on the Environment of the Czech Republic 2008

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007

Report on the Environment of the Czech Republic 2007

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005

 

Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR

Krajské zprávy 2017

Krajské zprávy 2016

Krajské zprávy 2015

Krajské zprávy 2014

Krajské zprávy 2009

Krajské zprávy 2008

Krajské zprávy 2007

Krajské zprávy 2006

Krajské zprávy 2005

 

Publikace ke krajským zprávám

Syntéza stavu životního prostředí v krajích České republiky 2010

 

Statistické ročenky životního prostředí ČR

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2016

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014 1)

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2012

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2011

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2010

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2009

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2008

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2007

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2006

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005

 

Indikátory zranitelnosti

Hodnocení zranitelnosti České republiky ve vztahu ke změně klimatu k roku 2014

 
EUROENVILINKA

Soubor 18 monotematických skládaček (v češtině i v angličtině) dokumentuje jednotlivá témata problematiky životního prostředí České republiky.

Biodiverzita  -  Biodiversity

Doprava  -  Transportation

Energetika  -  Energy Sector

Informační systémy  -  Information Systems

Investice a výdaje  -  Investments and Expeditures

Klimatická změna  -  Climate Change

Lesy  -  Forests

Materiálové toky  -  Material Flows

Místní agenda 21  -  Local Agenda 21

Odpady  -  Waste

Ochrana přírody  -  Nature Conservation

Ovzduší  -  Air

Recyklace  -  Recycling

Stav a vývoj  -  State and Development

Udržitelná spotřeba  -  Sustainable Consuption

Udržitelná výroba  -  Sustainable Production

Voda  -  Water

Vzdělávání  -  Education

 

Velká ediční řada CENIA

Vývoj krajinného pokryvu dle CORINE Land Cover na území ČR v letech 1990 - 2012

Environmentální technologie a ekoinovace v České republice II

Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního prostředí

Životní prostředí – prostředí každého z nás? (Česká republika 2009)

Environmentální technologie a ekoinovace v České republice

Životní prostředí v České republice 1989–2004

Environment in CR 1989-2004

Hospodářství a životní prostředí České republiky po roce 1989

Economy and Environment in the Czech Republic after 1989

Příručka hodnocení životního prostředí

Životní prostředí – prostředí pro život? (Česká republika 2007)


Malá ediční řada CENIA

Informace ISPOP (PDF, 872 kB)
IRZ - Příručka pro ohlašování 2010
Férová ekoreklama v praxi
Informační brožura: REACH - příčiny a důsledky

Čistší produkce v zemědělství
Ekoznačení v České republice
Environmentální značení
Národní program označování ekologicky šetrných výrobků
Propagační leták čistší produkce
Program EMAS v České republice
Příručka Čistší produkce
Zelená domácnost
Zelené nakupování
Zelený hotel
Zelený úřad

Multimédia

Vítejte na Zemi

 

Publikace z projektů

Možnosti využití metod dálkového průzkumu a prostorových analýz pro řešení krizových situací

Metody dálkového průzkumu v projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (příklady využití metod dálkového průzkumu Země pro řešení environmentální problematiky v České republice)

Aplikace modelu GAINS v České republice

Aplikace modelů v oblasti životního prostředí