další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

smeSpire - Budování tržních příležitostí malých a středních podniků (SME) prostřednictvím INSPIRE (2012-2014)

Cílem projektu je podpora implementace INSPIRE malými a středními podniky (SME) nejen v účastnických zemích projektu, ale v celé EU. CENIA z pozice národního koordinátora INSPIRE spolupracuje na vytváření zprávy o stavu informačního a geoinformačního trhu v ČR a jeho potenciálu. Kromě zmapování současného stavu, který je náplní první části projektu, bude ve druhé části navázáno aktivitami podporujícími rozvoj SME a budování obchodních příležitostí v oblasti INSPIRE. Projekt je financován ze 7. rámcového programu EU.

Kontakt:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Mgr. Jiří Kvapil, jiri.kvapil@cenia.cz