další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » PROJEKTY CENIA

O projektech

CENIA naplňuje poslání informační agentury životního prostředí také realizací národních a mezinárodních projektů. Cílem projektové činnosti je podpora a rozvoj odborných agend a kapacit CENIA.

Projekty multilaterální spolupráce

CENIA se účastní projektů twinningového typu, kdy členský stát EU poskytuje prostřednictvím vyslání svých odborníků podporu jiné zemi. CENIA byla jak příjemcem twinningových projektů (poslední projekty byly realizovány v roce 2009), tak nyní vysílá vlastní odborníky do zahraničí.

Projekty strukturálních a investičních fondů

Projektové týmy CENIA spolupracují na řešení národních (typicky projekty financované z operačních programů) i mezinárodních (např. projekty financované v programech Interreg Europe) projektů zaměřených na rozvoj odborných agend a zvyšování odborných kapacit.

Výzkumné projekty

Odborníci z CENIA se podílejí na řešení specifických vědeckých projektů realizovaných jak na národní (např. projekty TA ČR, Bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra ČR), tak mezinárodní úrovni (např. projekty 7. Rámcového programu).

Ostatní projekty

Kromě výše zmíněných se CENIA z pozice informační agentury životního prostředí účastní i dalších projektů financovaných z jiných zdrojů (např. Evropskou agenturou pro životní prostředí, EEA). Jedná se např. o projekty ustanovení evropských sítí pro tematické účely, poskytování expertních služeb Evropské komisi a další.