další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » PROJEKTY CENIA

O projektech

CENIA naplňuje poslání informační agentury životního  prostředí také realizací národních a mezinárodních projektů. Cílem projektové činnosti je podpora a rozvoj odborných agend a kapacit CENIA.

Projekty bilaterální spolupráce

CENIA se účastní projektů twinningového typu, kdy členský stát EU poskytuje prostřednictvím vyslání svých odborníků podporu jiné zemi. CENIA byla jak příjemcem twinningových projektů (poslední projekty jsou realizovány v roce 2009), tak nyní vysílá vlastní odborníky do ciziny.

Projekty Evropské komise

CENIA se z pozice informační agentury životního prostředí účastní nejrůznějších projektů financovaných přímo Evropskou komisí. Jedná se projekty ustanovení evropských sítí pro tematické účely, poskytování expertních služeb Evropské komisi a další.

Projekty Strukturálních fondů

Projektové týmy ustanovené horizontálně napříč organizací CENIA spolupracují na mezinárodních i národních projektech zaměřených na rozvoj odborných agend a zvyšování odborných kapacit.

Národní projekty vědy a výzkumu

Odborníci z CENIA se podílejí s dalšími institucemi i na řešení specifických vědeckých projektů.