další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

eENVplus – eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE (2013-2015)

Projekt si klade za cíl přispět k dalšímu zpřístupnění dat, které mají k dispozici národní, či regionální agentury životního prostředí a další veřejné i soukromé subjekty integrací a harmonizací existujících služeb. V rámci projektu nebudou vytvářeny další služby. Projekt integruje existující infrastrukturu do funkčního rámce, který bude schopen překonat přeshraniční i jazykové bariéry.

Oficiální webové stránky projektu jsou na adrese www.eenvplus.eu.

CENIA, společně se SAŽP – Slovenskou agenturou životného prostredia připravila v rámci eENVplus pilotní projekt s pracovním názvem CSspire, který vytvoří nástroj pro poskytování informací k řešení běžných životních situací s environmentálními aspekty. Cílem je odstranit bariéry, které mají koncoví uživatelé při získávání informací zpřístupňovaných v rámci INSPIRE a pomoct řešit obvyklé situace. Technologickým základem pro projekt byla aplikace Georeporty, vytvořená v CENIA v rámci projektu CISAŽP – Národní Geoportál INSPIRE.  Byly vytvořeny pilotní georeporty nad harmonizovanými daty z obou států. Systém bude navíc možné jednoduše rozšířit a implementovat i mimo ČR a SR. Pilotní aplikace, kterou CENIA společně se SAŽP v rámci projektu vytvořila je přístupná na adrese http://eenvplus.cenia.cz.  
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu CIP_ICT_PSP Pilot A Grant No. 325232
 
Kontakt:  
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10 
Ing. Jarmila Cikánková,  jarmila.cikankova@cenia.cz 
Vedoucí projektového týmu