další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

CORINE 2012 (2013-2014)

Vytvoření databáze CORINE Land Cover pro rok 2012 a změnové vrstvy mezi roky 2006 - 2012.

V rámci projektu CORINE Land Cover 2012 je na základě interpretace družicových snímků vytvářena vrstva krajinného pokryvu na území ČR v roce 2012 a zároveň jsou mapovány i změny, které se v území udály od minulého mapování v roce 2006. Kromě databáze CORINE se v rámci projektu provádí i ověření a zpřesnění vrstev s vysokým rozlišením. Projekt je financován Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Mgr.Jiří Kvapil, jiri.kvapil@cenia.cz