další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » PROJEKTY CENIA

Aktuální projekty

 


Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region (ATTRACTIVE DANUBE; 2017-2019)

Cílem projektu je posílení institucionální kapacity v oblasti plánování politik, jehož výsledkem bude větší koherence v řízení a plánování rozvoje regionů v podunajském prostoru. V rámci projektu dojde k vybudování platformy pro monitorování atraktivity území v národním i nadnárodním měřítku a zpracování Atlasu atraktivity regionů.


EMAS as a Nest to Help and Nurture the Circular Economy (ENHANCE; 2017-2020)

Náplní projektu je identifikace a výměna osvědčených postupů na úrovni národních a regionálních politik v oblasti dobrovolných nástrojů a sdílení metod, které jsou v rámci nich uplatňovány. Cílem je podpora a zvýšení počtu registrací v programu EMAS a integrace EMAS do klíčových legislativních předpisů a strategických dokumentů regionální i národní politiky na území jednotlivých států EU.


Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary (2016-2017)

Cílem řešení projektu je vypracovat metodiku pro komplexní posuzování důsledků přenosů znečištění z průmyslových výrob na vodní útvary v oblasti integrované prevence (IPPC).


Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii/ETC on Waste and Materials in a Green Economy (2014-2018)

Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii (ETC/WMGE) je jedním z tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Středisko podporuje činnost EEA v následujících oblastech: management odpadů, prevence vzniku odpadů, účinné využívání zdrojů a materiálů, sektorová integrace a zelená ekonomie, udržitelná spotřeba a výroba a chemické látky a odpady.


Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ETC on Inland, Coastal and Marine Waters (2014-2018)

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) je jedním z šesti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody


.