další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Nástroje a integrovaný přístup k výměně a zpřístupnění informací sítě VKIS (2007 – 2011)

 

Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje a integrovaný přístup k výměně a zpřístupnění informací sítě veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) resortu MŽP ve vazbě na resortní, národní a mezinárodní kontext. Hlavním přínosem je zvýšení efektivnosti poskytování informačních služeb a indukované zvýšení zájmu veřejnosti o informace o životním prostředí.
Projekt je financován formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Veselská 17/33, Žďár nad Sázavou
Roman Bukáček: roman.bukacek@cenia.cz, 565 650 033