další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

SIRIUS - Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany životního prostředí a jejich napojení na registry státní správy (2010 – 2013)

 

Účelem projektu je zlepšit výkon státní správy v oblasti životního prostředí na základě optimalizovaného procesního modelu a uplatňováním principů eGovernmentu:

  • informace jsou získávány jen jednou a pro potřeby různých subjektů státní správy jsou sdíleny;
  • je vytvořeno jedno kontaktní místo pro přístup ke všem relevantním informacím o životním prostředí;
  • komplexní služby v oblasti analytického zpracování dat pro potřeby rozhodovacích procesů a národního i mezinárodního reportingu.

Cílem projektu je tak vybudování jednotného komplexního informačního systému pro technickou ochranu životního prostředí.

Informace z oblasti nakládání s odpady, integrované prevence, posuzování vlivu na životní prostředí, evidence poplatků a daní a další relevantní data budou získávána a zpracovávána centrálně, ale přístup k nim budou mít zajištěny různé subjekty státní správy i široká veřejnost. Vznikne jedno kontaktní místo pro přístup ke všem relevantním informacím. Zainteresované subjekty budou mít k dispozici nejenom včasná a přesná data, publikovaná v geografických i věcných souvislostech, ale také soubor profesionálních nástrojů pro další analytickou práci s těmito daty. Zefektivní se tím zpracování dat pro potřeby rozhodovacích procesů a národního i mezinárodního reportingu.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Výzvy číslo 7 Integrovaného operačního programu Elektronizace služeb veřejné správy.

Celkový rozpočet činí 142 066 000 Kč.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ing. Jaroslav Zítek: jaroslav.zitek@cenia.cz
manažer projektu