další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Multimediální ročenka životního prostředí – 2. edice (2010-2013)

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zahájila realizaci edukativního projektu Environmentální výchova - Multimediální ročenka životního prostředí.

Multimediální ročenka životního prostředí představuje interaktivní vzdělávací produkt, který umožní zprostředkovat podstatné a aktuální informace o stavu a vývoji základních složek životního prostředí a poukáže na environmentální souvislosti hospodářských sektorů, které životní prostředí ovlivňují. Poskytne tak průřezový pohled na sociální a ekonomické souvislosti zpracovávané problematiky.

Hlavním cílem projektu je navázat na předcházející projekt, ve kterém byly vytvořeny první tři kapitoly (Krajina, Voda, Vzduch – viz http://vitejtenazemi.cenia.cz) a rozšířit je o dalších pět témat (Půda, Doprava, Energie, Odpady, Výroba a spotřeba) a volnočasový modul umožňující praktické využití metod aktivního učení. Znalosti si uživatel bude moci ověřit a doplnit v sekci hry a testy, které budou tematicky spjaty s celým obsahem, obdobně jako v první edici. K dispozici bude rovněž slovník odborných výrazů, který bude doplněn o termíny související s pěti novými tématy. Doplněna bude rovněž sekce pro pedagogy, která obsahuje metodické návody v podobě návrhů vzorových vyučovacích hodin k jednotlivým tématům a kapitolám. Vznikne tak komplexní výuková pomůcka pro environmentální vzdělávání na základních a středních školách pro žáky a učitele, ale i další zájemce o životní prostředí.

Projekt je realizován ve spolupráci se SSEV Pavučina a CrossCzech, a.s.

Projekt je spolufinancován z ESF (Evropského sociálního fondu), Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost administrovaného MŠMT ČR a státního rozpočtu ČR.

Výsledek výzvy k podávání nabídek

Zadávací dokumentace

Souhrnná informace o realizaci projektu   Tisková zpráva

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Mgr.Pavel Ehrlich, pavel.ehrlich@cenia.cz, tel. 267 225 216