další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

HELM - Harmonised European Land Monitoring (2011-2013)

 

Cílem projektu HELM je zahájit nebo zlepšit znalosti v oblasti monitoringu území. K tomu slouží pět postupných kroků:

1) společný zájem na dosažení vzájemného poznání
2) společné vize a plánování budoucnosti
3) spojení aktivit řešením úkolů společně
4) podpora národních systémů zahrnutím společné úpravy metod pro interpretaci dat a načasováním sběru dat
5) trvalá integrace a spojení dat napříč všemi administrativními úrovněmi

Projekt je financován ze 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU. Hlavním řešitelem je rakouský UMWELTBUNDESAMT GMBH (EAA- Environment Agency Austria) se sídlem ve Vídni. Kromě CENIA se projektu účastní dalších 23 partnerů z Evropy včetně dalšího českého subjektu a 1 partner z Izraele.

CENIA v rámci projektu identifikuje společné potřeby/ požadavky a úkoly a jejich kombinace. Určuje, které příslušné činnosti jsou prováděny v několika členských státech a které by mohly být prováděny společně. Vypracuje dotazník o aktivitách a praktikách, jako jsou datové modely, pořízení snímků, průběh prací při před- a po-zpracování snímků, slučování dat, dodávaných produktů (včetně CLC), dostupné lidské zdroje a technická infrastruktura, atd. Vytváří seznam aktuálních složek monitorování země v zemích zastoupených v projektu HELM.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ing. Simona Losmanová, Ph.D.: simona.losmanova@cenia.cz , +420 267 225 322

Související odkazy: http://www.fp7helm.eu/