další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

GS Soil - Europe (2009 – 2012)

 

Projekt GS Soil, plným názvem Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data zpřístupní evropská prostorová data o půdě. Zároveň reprezentuje významný příspěvek půdní komunity v rámci budování globálních informačních infrastruktur v oblasti životního prostředí (INSPIRESEISGMES). Jde o projekt z programu Evropského společenství eContentplus, který má mimo další produkty vytvořit i evropskou síť poskytovatelů těchto služeb. Pevnost této sítě zaručí 34 partnerů projektu z 18-ti zemí.

Cíle projektu:

 • vytvořit jednotný tematický půdní katalog;
 • vytvořit INSPIRE kompatibilní metadatový profil pro prostorové půdní datové sady, série a služby;
 • vytvořit obecného aplikačního schéma pro půdní informace;
 • vytvoření webového portálu (GS Soil Portal), které umožní přístup ke všem půdním datům projektu včetně:
  • prohlížecí služby umožňující přístup k půdním datům,
  • vyhledávací a prohlížecí služby INSPIRE kompatibilních metadatových záznamů pro poskytovaná půdní data,
  • interoperabilní prostorové půdní datové sady,
  • případové studie na přeshraniční harmonizaci půdních datových sad
 • vytvoření seznamu nejlepších praxí pro:
  • vytváření a správu metadat pro půdní datové sady,
  • harmonizaci dat
 • podpořit znovu užití dat z řad uživatelů státní správy a soukromé sféry. Identifikace strategie pro redukci technických a obchodních zábran;
 • vytvořit více jazyčný vyhledávací portál. Zvyšování povědomí u uživatelů a poskytovatelů posune povědomí o půdních datech až ke koncovým uživatelům.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ing. Jana Bašistová: jana.basistova@cenia.cz, 267 225 332

Související odkazy:
http://gssoil-portal.eu