další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ ETC on Inland, Costal and Marine Waters (2011-2013)

 

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) je jedním z pěti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. Požadovanou expertizu zaručuje složení ETC/ICM, které je konsorciem 18 vědeckých evropských institucí. Konsorcium je vedeno agenturou CENIA, která zajišťuje koordinaci aktivit všech partnerů konsorcia. Součástí úkolů je také spolupráce s experty z členských zemích EEA.

Konsorcium ETC/ICM zahájilo svoji činnost 1. ledna 2011 a jeho mandát trvá do konce roku 2013. Konsorcium v současné podobě navazuje na předchozí funkční období 2007-2010, kdy CENIA vedla Evropské tematické středisko pro vodu v jiném složení partnerů a v otevřené výzvě EEA zvítězila koncem roku 2010 se svým návrhem ETC/ICM v novém rozšířeném konsorciu. Na přípravu nového návrhu projektu poskytl finanční prostředky Státní fond životního prostředí ČR.

Činnost ETC/ICM je financována Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

Kontakt
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Anita KÜNITZER, manažerka projektu: anita.kuenitzer@cenia.cz
Miroslav Fanta: miroslav.fanta@cenia.cz
Hana Prchalová: hana.prchalova@cenia.cz
Eva Hasíková: eva.hasikova@cenia.cz