další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

EnviSec - Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky (2012-2015)

CENIA se od 1. ledna 2012 stala partnerem projektu EnviSec, jehož cílem je rozvinout integrované postupy hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik. Náplní projektu je vyvinutí metodických a informačních nástrojů poskytujících podporu pro sledování a vyhodnocení bezpečnosti životního prostředí. Integrované hodnocení a scénáře přispějí ke zvýšení bezpečnosti občanů a zmírnění rizik plynoucích ze změn ekosystémů.

Tento výzkumný projekt je financován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010 – 2015 (BV II/2 VS) http://www.mvcr.cz/clanek/program-bezpecnostniho-vyzkumu-ceske-republiky-2010-2015-bv-ii-2-vs.aspx. Identifikační kód projektu VG20122015091. 

Projekt EnviSec má celkový rozpočet 21 940 000 Kč.

Publikační výstup z projektu: Možnosti využití metod dálkového průzkumu a prostorových analýz pro řešení krizových situací

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Projektový tým Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky (EnviSec)
Mgr. Zbyněk Stein, vedoucí projektového týmu
Tel: 00 420 267 225 308
E-mail:zbynek.stein@cenia.cz