další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

ENVIPROFESE - Komplexní profesní vzdělávání zaměstnanců CENIA pro zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků (2010-2012)

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí získala finanční grant na podporu vzdělávání vlastních zaměstnanců v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a od 1. února 2010 realizuje projekt ENVIPROFESE - Komplexní profesní vzdělávání zaměstnanců CENIA pro zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci CENIA, kteří si vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na státní správu (implementace legislativy EU, integrace procesů ochrany životního prostředí, mezinárodní a projektová spolupráce) potřebují průběžně zvyšovat kvalifikaci.

Kontakt
Hana Turková, vedoucí projektu, hana.turkova@cenia.cz, 267 225 317
Ing. Marie Stehlíková, finanční manažerka projektu, marie.stehlikova@cenia.cz, 267 225 305
Mgr. Pavlína Slavíková, odborná manažerka vzdělávacích aktivit,
pavlina.slavikova@cenia.cz, 267 225 307

 


AKTIVITY PROJEKTU

VÝSTUPY PROJEKTU

KONTAKTY

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY