další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP) (2009-2015)

Projekt Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí (CISAŽP) realizovaný v letech 2009-2015 měl za cíl podstatné zvýšení transparentnosti, konzistentnosti a účinnosti styku podnikatelů, veřejné správy a veřejnosti s resortem životního prostředí.

Za tímto účelem byl v rámci projektu vytvořen informační systém, který tvoří tři hlavní části: Integrovaný systém plnění informačních povinností (ISPOP), Environmentální helpdesk a Geoportál.

Zavedení výstupů projektu umožňuje prostřednictvím elektronizace agend resortu životního prostředí značné zjednodušení ohlašovacích povinností a výkonu státní správy. Informace vstupující do systému CISAŽP jsou analyzovány, komplexně vyhodnocovány a zasazeny do širokého kontextu zohledňujícího ekonomické i sociální aspekty a vazby, a jsou tak důležitým podkladem a východiskem pro formulaci priorit a cílů pro ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice.

Hlavním uživatelem nového informačního systému jsou orgány a instituce státní správy, ale přístup k němu je zajištěn i pro veřejnost.

Aktuální verze informačních systémů jsou k nalezení na těchto adresách:

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností: http://www.ispop.cz
Environmentální helpdesk: http://helpdesk.cenia.cz
Geoportál: http://geoportal.gov.cz

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí http://www.opzp.cz/ prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblast podpory 5.1.

Kontakt
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Projektový tým CISAŽP
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ing. Jaroslav Hrdý, 
jaroslav.hrdy@cenia.cz