další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích (2011 – 2013)

Hlavním cílem projektu je stanovení potenciálu energeticky využitelné biomasy v celé ČR s ohledem na scénáře potravinové bezpečnosti a vyhodnocení možnosti jejího využití pro zajištění provozu elektrárenských a teplárenských zdrojů v krizových situacích charakterizovaných výpadkem dodávek fosilních energetických zdrojů a tím přispět k zajištění fungování kritické infrastruktury a bezpečnosti občanů.

Potenciál biomasy bude identifikován pomocí metodiky hodnocení produkčního potenciálu lesních a zemědělských půd s využitím GIS s ohledem na scénáře potravinové bezpečnosti ČR. Do potenciálu biomasy je zahrnut i potenciál z území obhospodařovaných vojenskými lesy. Na základě krizových plánu a technických možností energetických zdrojů budou navrženy optimální logistické body a trasy a vyhodnoceny možnosti využití biomasy ve vybraných elektrárenských a teplárenských zdrojích v krizových situacích nedostatku fosilních paliv a ekonomických aspektů získávání a užití biomasy.

Projekt je financován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015 (BV II/2-VS).

Kontakt:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

Ing. Kamila Vávrová, Ph.D.: vavrova@vukoz.cz

Mgr. Lenka Jirásková: lenka.jiraskova@cenia.cz