další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Archiv geoportál - Vytvoření soustavy geoportálů a datového úložiště v návaznosti na Portál veřejné správy (2010-2012)

 

Cílem projektu je vytvoření rozsáhlého archivu garantovaných prostorových dat v rastrové podobě. V datovém archivu budou uložena data z dálkového průzkumu Země (satelitní snímky multispektrální, hyperspektrální a radarové) a také data z leteckého snímkování (ortofoto, spektrozonální, hyperspektrální aj.). Geografická data budou v datovém úložišti ukládána nejen podle datového typu a charakteru, ale také v časových řadách pro rozšíření možností jejich využití pro zkoumání určitých prostorových jevů v čase, např. při získávání informací o vegetačním krytu či využití ploch v regionu v průběhu času.
Bude vytvořen optimalizovaný procesní model pro publikování, ukládání a vyskladňování dat s ohledem na uplatňování principů eGovernmentu:

  • data a metody jsou získávány jen jednou a pro potřeby různých subjektů veřejné správy jsou sdíleny;
  • je vytvořeno jedno kontaktní (archivní) místo pro ukládání, přístup a vyskladňování ke všem relevantním rastrovým prostorovým datům;
  • vytvoření centrum excellance pro rastrová data včetně zpracovatelských metod a analytickým metod uplatňovaných pro dílčí rozhodovací činnosti orgánů veřejné správy.

Jedním z důležitých výstupů z projektu je geoportál, který bude nabízet mapové, síťové, transformační a katalogové služby vyplývající se směrnice INSPIRE pro veřejnou správu, občany i podnikatele. Z pohledu občanů a podnikatelů bude zajištěna výrazně lepší a efektivnější dostupnost prostorových dat a sníží se časová i finanční náročnost na jejich zajištění. Díky dostupnosti informace o existenci dat napomůže projekt optimalizovat vynakládání finančních prostředků na koordinované pořizování dat nejen v gesci veřejné správy České republiky.

Projekt také, kromě nadnárodních evropských politik, reflektuje i zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a dále je zajištěna komplementarita ve vazbě na aktivity GEOSS/GMES.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Výzvy číslo 7 Integrovaného operačního programu Elektronizace služeb veřejné správy.

Celkový rozpočet činí 35.175.000 Kč.

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
RNDr. Renáta Horáková, manažer projektu
renata.horakova@cenia.cz