další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Oddělení EIA je pověřeno Ministerstvem životního prostředí vykonávat přípravu, organizaci a realizaci zkoušek uchazečů o "Osvědčení ovykonané zkoušce odborné způsobilosti" podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů naživotní prostředí a dle vyhlášky č. 453/2017 Sb. (PDF, 45 kB), o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících sposuzováním vlivů na životní prostředí. Náležitosti nutné pro absolvování zkoušky odborné způsobilosti jsou stanoveny výše zmíněným zákonem a vyhláškou. Odborná způsobilost se osvědčuje před komisí jmenovanou ministrem životního prostředí České republiky.

Adresa pro zaslání přihlášky:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Vršovická 65

100 10 Praha 10

Seznam držitelů autorizace dle § 19 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí naleznete na našich internetových stránkách v informačních systémech EIA/SEA zde.

Pokyny a sdělení

Autorizace