další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Nabízené služby

·         Příprava, organizace a realizace zkoušek odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb.

·         Provoz a vývoj Informačního systému EIA o záměrech dle zákona č. 100/2001 Sb.

·         provoz a vývoj Informačního systému SEA o koncepcích posuzovaných dle zákona č. 100/2001 Sb.

·         Provoz statické databáze Informačního systému EIA o aktivitách posuzovaných dle zákona č. 244/1992 Sb.

·         Zpracování výstupů z informačních systémů podle různých kritérií pro účely statistické ročenky, zpráv pro Ministerstvo životního prostředí, pro státní a veřejnou správu, odbornou i ostatní veřejnost