další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

LEGISLATIVA EIA

 

Zákon č.100/2001 Sb. (PDF, 517 kB), o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 244/1992 Sb. (PDF, 107 kB), o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vyhláška č. 457/2001 Sb.(PDF, 45 kB), o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.