další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Podle zákona č. 123/1998 Sb.

 

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (PDF, 32 kB)

 

Kontakt pro poskytnutí informace:

Mgr. Helena Benešová

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10

helena.benesova@cenia.cz, 267 125 243

 

Informacemi o životním prostředí ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. se rozumí:

 • stav a vývoj životního prostředí, příčiny a důsledky
 • připravované činnosti a opatření
 • stav složek životního prostředí (voda, ovzduší, půda...)
 • využívání přírodních zdrojů
 • vliv staveb, činností a výrobků na lidské zdraví a životní prostředí
 • správní řízení ve věcech životního prostředí, posuzování vlivu na životní prostředí
 • informace týkající se zvláště chráněných částí přírody
 • ekonomické a finanční analýzy použité při rozhodování (pořízené z veřejných prostředků)
 • strategie, programy, mezinárodní závazky, týkající se životního prostředí
 • zdroje informací o stavu životního prostředí
 • geneticky modifikované organismy
 • energie a různé druhy emisí
 • informace o stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života (pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí)
 • stav kulturních a architektonických památek (pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí)
 • zprávy o provádění a plnění předpisů v oblasti