další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA

 

Přeshraniční přeprava odpadů vychází ze stanovených předpisů ES. Tyto předpisy jsou ve všech členských státech závazné a přímo použitelné.

Problematiku přeshraniční přepravy odpadů zabezpečuje odbor odpadů Ministerstva životního prostředí.

Dokumenty, které nabízejí přehledný úvod do problematiky přeshraniční přepravy odpadů, stručného průvodce labyrintem právních předpisů a pokyny a doporučení pro ty, kdo jsou nebo chtějí být na přeshraniční přepravě odpadů zúčastněni jsou k dispozici na stránce www.mzp.cz nebo zde