další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Užitečné odkazy

 

Tato rubrika obsahuje přehled důležitých webových stránek týkajících se ochrany životního prostředí u nás i v Evropě. Naleznete zde organizace resortu životního prostředí, partnerské organizace, se kterými má CENIA uzavřenou smlouvu o spolupráci, vzdělávací instituce, přehled nestátních neziskových organizací v ČR i v zahraničí, oddíl věnovaný užitečným odkazům, a přehled důležitých zahraničních institucí, včetně evropských informačních agentur životního prostředí a členských organizací sítě EIONET- Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí.

Všechny odkazy jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Podněty můžete zasílat na adresu: info@cenia.cz.