další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC)

Oddělení integrované prevence

Oddělení integrované prevence se podílí na koordinaci a sjednocování procesu IPPC v České republice a na výměně informací o nejlepších dostupných technikách v rámci České republiky a zemí Evropské unie.

Oddělení integrované prevence má za úkol:

 • zajistit a rozvíjet, jako odborně způsobilá osoba, podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence
 • optimalizovat zátěž účastníků procesu integrovaného povolování při zachování kvality výstupů
 • sjednocovat rozsah a obsah požadavků v povolovacím procesu na území České republiky
 • podílet se na aktualizaci dat, rozvoji informačních systémů a výměně informací o nejlepších dostupných technikách
 • zvyšovat efektivitu procesů
 • zapojovat se do spolupráce na národní a mezinárodní úrovni

Nabízené služby

 • zpracování vyjádření odborně způsobilé osoby k žádostem o vydání integrovaného povolení
 • správa informací o procesu integrované prevence
 • analýza a zpracování informací o vydaných integrovaných povoleních a o použití nejlepších dostupných technik v České republice a zahraničí
 • partnerství v mezinárodní spolupráci, rozvoj problematiky integrované prevence a její harmonizace v národním a mezinárodním měřítku
 • zpracování odborných posudků podle zákona č. 76/2002 Sb.

Kontakt

Osvědčení o odborné způsobilosti CENIA v rámci IPPC

Vstup do informačního systému procesu IPPC provozovaného Ministerstvem životního prostředí

Informační portál IPPC http://www.ippc.cz/  provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu –  obsahovou náplní webu jsou souhrnné informace z oblasti integrované prevence a omezování znečištění.