další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » O CENIA

Profil organizace

ENGLISH VERSION

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí. Všechny dostupné informační zdroje, elektronické verze publikací, včetně odkazů a způsobů, jak využívat prostředků a služeb, které CENIA nabízí, jsou k dispozici na http://www.cenia.cz.

CENIA spravuje Integrovaný systém ohlašovacích povinností ISPOP http://www.ispop.cz, který zajišťuje plnění legislativně povinných hlášení z oblasti životního prostředí  a současně poskytuje data pro  průřezové environmentální informace.

Datovým výstupem CENIA je Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí - ISSaR http://issar.cenia.cz, který obsahuje přehledně zpracovaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu životního prostředí.

CENIA spravuje mapové služby Portálu veřejné správy http://geoportal.gov.cz. které představují praktickou aplikaci dat o životním prostředí.

CENIA spolupracuje  se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí  a s řadou vědeckých institucí i universitních pracovišť. V rámci České republiky je CENIA  kontaktním místem  Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) - a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí Eionet.

Projektové týmy CENIA spolupracují na mezinárodních i národních projektech, informace o nich jsou k dispozic zde.

Historie organizace

Za první předchůdkyni  agentury CENIA je považována Výpočetní a experimentální laboratoř (VEL), která byla počátkem 70. let 20. st. transformována na Racionalizační a experimentální laboratoř (REL), která provozovala sálový počítač a zabývala se prodejem strojového času a programováním.

Krátce po vzniku Ministerstva životního prostředí v lednu 1990 bylo z REL vytvořeno Centrum ekologických informací (CEI), které dostalo za úkol vytvářet Jednotný informační systém o životním prostředí v České republice. Jeho významnou aktivitou se hned od počátku stalo vydávání Ročenky životního prostředí, která byla od roku 1996 rozšířena na česko-anglickou Statistickou ročenku životního prostředí České republiky.

K 1.4.1992 bylo CEI přeměněno na Český ekologický ústav (ČEÚ), opět s posláním vytvořit Jednotný informační systém o životním prostředí. K tomu přibyla řada dalších úkolů: ekologická výchova a osvěta, dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, ekonomika životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ekologická rizika a další. ČEÚ připravoval podklady pro státní politiku životního prostředí a patřil k prvním pracovištím v ČR, které zavedly e-mailovou poštu a internet. Významným rozšířením působnosti ČEÚ se stalo zřízení Agentury pro integrovanou prevenci znečištění (IPPC) a Integrovaného registru znečišťování (IRZ).

K 1. 4. 2005 byla z ČEÚ na základě rozhodnutí ministra životního prostředí zřízena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Název CENIA je zkratkou anglického přepisu: Czech ENvironmental Information Agency. Logo v podobě pampelišky vystihuje hlavní poslání agentury: Být centrem informací, které mají pevný základ, ale snadno se rozšiřují.

Organizační schéma CENIA (PDF)

 

Profily vedoucích zaměstnanců CENIA

Mgr. Miroslav Havránek, ředitel CENIA

RNDr. Jan Prášek, vedoucí Kanceláře ředitele

RNDr. Pavel Doubrava, vedoucí Laboratoře dálkového průzkumu

RNDr. Tereza Kochová, Ph.D., vedoucí oddělení informační podpory environmentálních politik

Ing. Jan Hrnčíř, vedoucí oddělení ekonomiky

Ing. Jiří Valta, vedoucí oddělení odpadového a oběhového hospodářství

Ing. Martina Polčáková, vedoucí oddělení správy informačních systémů

RNDr. Alžběta Kodetová-Demeterová, vedoucí oddělení zpracování a správy dat

Mgr. Zbyněk Stein, vedoucí oddělení geinformatiky

Bc. Tomáš Kotrč, vedoucí oddělení hospodářské správy

Ing. Jarmila Cikánková, vedoucí oddělení podpory společenské odpovědnosti

Mgr. Jan Kolář, vedoucí oddělení odborné podpory