další instituce resortu ŽP  

Datové standardy pro vybrané ohlašovací povinnosti s termínem 31.1.2016

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4, odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 31. 7. 2015, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře) lze využít k ohlašování v roce 2016 a jsou k dispozici na webu ISPOP v záložce Datové standardy.

Videosoutěž MŽP „Moje Magické Místo v Minutě“

Videosoutěž volně navazuje na úspěšný předešlý ročník fotografické soutěže Moje Magické Místo, v rámci kterého Ministerstvo životního prostředí obdrželo více než 100 fotografií pořízených v chráněných územích České republiky. Letošní ročník je určen pro všechny nadšence profesionálního i amatérského natáčení české přírody. Cílem je opět zachytit magické místo v české přírodě - tentokrát však prostřednictvím krátkého videopříspěvku. Podmínkou zůstává pořízení příspěvku v národním parku, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervaci nebo jiné chráněné přírodní památce. Tyto příspěvky pak budou zasílány prostřednictvím odkazu na volně dostupné datové úložiště (např. www.uschovna.cz) na e-mail akce@mzp.cz.

Signály 2015: Život v měnícím se klimatu

Naše klima se mění. Vyšší teploty, změny v množství a rozložení srážek či extrémní povětrnostní jevy již Evropu ovlivňují a zanechávají za sebou reálné ztráty. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve své publikaci Signals 2015 - Living in a changing climate shrnuje ty nejdůležitější příčiny změny klimatu a jejích dopadů na lidské zdraví, životní prostředí a ekonomiku. Cílem každoročně vydávané publikace je poskytnout odborné i laické veřejnosti přehled o palčivých otázkách z oblasti životního prostředí a letos se tedy zaměřuje na oblast změny klimatu.

Sentinel 2 odstartoval a je bezpečně na oběžné dráze

Dnes v ranních hodinách byl na oběžnou dráhu vypuštěn Sentinel 2, druhá družice evropského programu Copernicus pro monitorování životního prostředí. Satelit o váze 1,1 tuny odstartoval na nosné raketě Vega z evropského kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně 23. června 2015 ve 3:52 SELČ. Video ze startu si můžete prohlédnout zde. První část se od rakety oddělila 1 minutu a 52 vteřin po startu, druhá následovala z 3 minuty a 37 vteřin, resp. 3 minuty a 54 vteřin a třetí 6 minut a 32 vteřin. 7 minut a 42 vteřin po startu doručila horní část rakety Vega Sentinel 2 na jeho cílovou slunečně synchronní dráhu. Od této části rakety se družice oddělila 54 minut a 43 vteřin po startu.

Start multispektrální družice Sentinel 2 je plánován na 23. 6. 2015

V pořadí druhá z pěti plánovaných družic vyvíjených v rámci evropského programu Copernicus bude vypuštěna 23. června 2015 ve 3:52 SELČ (23. června 22:52 místního čas) na oběžnou dráhu z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně. Start družice bude možné sledovat online z webových stránek ESA. Copernicus je evropský program pro monitorování životního prostředí, jehož gestorem v České republice je Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem dopravy a na jeho aktivitách se podílí CENIA. Družice Sentinel se zaměřují na snímkování zemského povrchu, ale také na služby, které napomáhají rozhodování v oblasti životního prostředí. Krátké seznámení s misí Sentinel 2 shrnuje toto video.

CENIA uspořádala odborný seminář SOER 2015

CENIA ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) uspořádala 10. června 2015 seminář k příležitosti oficiálního vydání zprávy EEA: The European Environment – state and outlook (SOER 2015). Během semináře byl zhodnocen stav a vývoj životního prostředí v Evropě, byly představeny globální megatrendy a prezentována klíčová témata životního prostředí v ČR. Početné publikum z řad odborné veřejnosti tak mělo možnost seznámit se i se stavem biodiverzity v České republice.

Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU

Aktuální vývoj životního prostředí a budoucí environmentální politické trendy pro EU a ČR dnes zhodnotili ředitel Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Hans Bruyninckx a ministr životního prostředí Richard Brabec. V jednacím sále Senátu Parlamentu ČR se konal mezinárodní odborný seminář na téma "Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU" pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Ministerstvem životního prostředí a EEA. Ta zde představila výsledky nejnovější Zprávy o životním prostředí, kterou každých 5 let prezentuje evropským politikům a veřejnosti.

Nová fotografická soutěž EEA: Kvalita života na naší planetě

Co vás napadne, když přemýšlíte o přírodě, ekonomice a kvalitě života? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyzývá ke sdílení vašich pohledů a názorů na evropské životní prostředí ve fotografické soutěži nazvané ‘Picture 2050 – Living well, within the limits of our planet’, zaměřené na kvalitu lidského života v mezích naší planety.

Evropský týden udržitelného rozvoje

Celoevropská kampaň propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy probíhá v týdnu od 30. května do 5. června 2015, kdy vyvrcholí připomenutím Světového dne životního prostředí. CENIA jako národní kontaktní bod pro Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR se připojuje 10. června pořádáním semináře konaného při příležitosti oficiálního vydání souhrnné zprávy o stavu a výhledech životního prostředí v Evropě: The European Environment – state and outlook 2015 (SOER 2015).

Proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus

Ve dnech 12. – 13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované agenturou CENIA, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konané pod záštitou ministra životního prostředí byly Technologické centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. Téma "Družicová a UAV data pro životní prostředí", zvolené pro tento ročník, se prolínalo většinou prezentací a odráželo tak blížící se start družice Sentinel 2 a stále častější způsob pořizování dat z bezpilotních letounů jako moderního zdroje dat dálkového průzkumu Země (DPZ).

Stránky