další instituce resortu ŽP  

Den Země 2018

Neděle 22 .4. 2018 patřila oslavám Mezinárodního dne Země, jejichž cílem je upozornit na dopady lidské činnosti na životní prostředí. Letošní Den Země byl zaměřen na problematiku plastových odpadů. Zaměstnanci CENIA se k oslavám přidali v rámci svých volnočasových aktivit, kterými přispěli k naplnění smyslu celosvětového svátku životního prostředí. 

Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

V úterý 3. 4. 2018 bylo ukončeno hlavní ohlašovací období roku 2018, během kterého jsou plněny ohlašovací povinnosti dané jednotlivými složkovými zákony prostřednictvím systému Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). ISPOP je zřízen a veden v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. ISPOP provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí,  správcem systému a odborným garantem jednotlivých ohlašovacích povinností je Ministerstvo životního prostředí.

Fotosoutěž EEA: nejlepší snímky s vodní tematikou

Co vás napadne, když začnete přemýšlet o vodě? Dokážete to zachytit na fotografii? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vás vyzývá k zaslání vašich nejpůsobivějších snímků do soutěže s vodní tematikou nazvané WaterPIX. Nejlepší příspěvky obdrží finanční ocenění. Cílem fotosoutěže je upozornit na vodu jako na přírodní zdroj, jež je zásadně důležitý pro veškerý život na Zemi. Nejrůznějšími způsoby můžete zachytit vodu jako takovou, způsoby jejího využití a její význam pro život. Zapojte svou tvořivost a zašlete své nejlepší fotografie do 15. srpna 2018.

Velký úklid Česka proběhne v sobotu 7. dubna. Přidáte se také?

Téměř 100 000 dobrovolníků se na 2 500 místech vloni zúčastnilo naší největší dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jejich zájem o letošní ročník napovídá, že loňskou hranici se opět podaří překonat. Nejde ale o lámání rekordů, cílem akce je uklidit nepořádek a černé skládky z našich měst, obcí a především přírody. Startujeme v sobotu 7. dubna. Není náhodou, že dnešní tisková konference k úklidové akci proběhla na půdě Ministerstva životního prostředí. Rezort životního prostředí akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko" dlouhodobě podporuje.

Novým šéfem CENIA bude Miroslav Havránek

Ředitelem agentury CENIA, české informační agentury životního prostředí, se s účinností od 16. 4. 2018 stane Miroslav Havránek. Nahradí Vladimíra Fantu, který z funkce odchází na vlastní žádost. Miroslav Havránek uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo celkem 9 uchazečů. Komisi zaujal především jasnou vizí, kam agenturu CENIA v příštích letech směřovat, a přesvědčil ji i svými jazykovými schopnostmi a dlouholetými zkušenostmi v oblasti životního prostředí.

Spuštění nového freeware k evidenci převzatých autovraků

Ministerstvo životního prostředí dne 3.4.2018 spustí nový freeware k evidenci převzatých autovraků. Nový bezplatný program MŽP ve verzích Freeware Autovraky 2.0 a Autovraky Desktop Editor od společnosti Mathesio, s.r.o. je plnohodnotnou alternativou k současně využívanému freeware Autovraky 5.0.2, který již nadále nebude softwarově podporován.

Projekt 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) zahájen

Předmětem projektu je inventarizace a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území České republiky. Výstupem bude celostátní databáze, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita, svůj záznam, který bude obsahovat informace o dané lokalitě a její hodnocení z hlediska charakteru dalšího postupu a naléhavosti řešení podle toho, jaké riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí.

CENIA obsadí volnou pracovní pozici

CENIA, česká informační agentura životního prostředí hledá vhodné kandidáty či kandidátky s vysokoškolským vzděláním na obsazení pracovní pozice v úseku informačních služeb. Jedná se o specialistu či specialistku dálkového průzkumu Země pro hodnocení životního prostředí. Podrobné informace o podmínkách, pracovní náplni a benefitech naleznete zde.

Konference Inspirujme se...

CENIA a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pořádají ve dnech 27. – 28. února 2018 již desátý ročník konference Inspirujme se… městy a regiony. Podtitul konference je letos věnován obcím a regionům. Ty jsou v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace. Data, zpracovaná do formy indikátorů,  umožňují  sledovat posun, rozvoj, změnu; vyhodnocovat nově vzniklé situace. Obce a regiony přitom často využívají i data jiných poskytovatelů. Je jim dobře známo, jak důležité je  data otevřeně  publikovat a průběžně zvyšovat jejich kvalitu. Obce a regiony se navíc stanou i významnými poskytovateli dat pro INSPIRE.

Výběrové řízení na ředitele či ředitelku CENIA

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové na obsazení místa ředitel/ředitelka CENIA, české informační agentury životního prostředí. Místem výkonu práce je Praha. Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu je 1. duben 2018. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Stránky