další instituce resortu ŽP  

Nový číselník Registru ekonomických subjektů

CENIA oznamuje ohlašovatelů do ISPOP, že během plánované odstávky 21. ledna 2016 byl nasazen aktuální číselník RES (Registr ekonomických subjektů) platný k 31. 12. 2015. V současné době již probíhá kontrola ve formulářích ISPOP pro odpadovou agendu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech oproti údajům z výše zmíněného číselníku. Více na www.ispop.cz.

Národní geoportál INSPIRE již pět let v provozu

CENIA si koncem ledna 2016 připomene pětileté výročí provozu Národního geoportálu INSPIRE http://geoportal.gov.cz, který je v České republice centrálním rozhraním pro data a služby spadající do působnosti směrnice INSPIRE a zároveň je i kontaktním místem pro přístup k evropskému INSPIRE geoportálu. Hlavním cílem naplňování směrnice INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací, zejména pro vytváření a uplatňování environmentálních politik Společenství na všech úrovních členských států.

Předcházení vzniku odpadů v evropských zemích

Evropané každoročně vyprodukují více než dvě miliardy tun odpadu, způsobujícího nejen problémy v oblasti životního prostředí, ale také ekonomickou ztrátu. Předcházení vzniku odpadů má nejvyšší prioritu v odpadové hierarchii a leží tak ve středu zájmu odpadové politiky EU, neboť snížení produkce odpadů může přinést širokou škálu environmentálních, ekonomických a sociálních výhod, jako je pokles znečištění vody a půdy, emisí skleníkových plynů a ztráty cenných materiálů.Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) "Waste prevention in Europe – the status in 2014" je druhou v řadě výročních hodnocení 27 národních a regionálních programů předcházení vzniku odpadů přijatých do konce roku 2014 v Evropě, jak je stanoveno v rámcové směrnici o odpadech.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014 1)

CENIA zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již 25. publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – čtenář v ní nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Konference Inspirujme se... 2015

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2015 proběhla v hotelu Tatra v Bratislavě čtvrtá česko-slovenská konference Inspirujme se…, tentokrát v úplně novém formátu. Poprvé ve své historii nebyla hlavním tématem jen Směrnice INSPIRE, ale také dvě další. Jedno, kvůli kterému Směrnice INSPIRE vznikla, druhé, které principy Směrnice INSPIRE dále využívá. O čem je řeč? O environmentálním reportingu v prvním případě a o evropském programu pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti – Copernicus v případě druhém.

Komentář ministra Brabce k přijetí nové klimatické smlouvy v Paříži

"Svět přijal přelomovou globální dohodu o ochraně klimatu. K nové dohodě se po dlouhých a složitých vyjednáváních připojily i největší světoví emitenti skleníkových plynů jako Čína, USA nebo Indie. Nová dohoda představuje historický milník v mnoha ohledech a myslím, že evropské státy, včetně ČR, mohou být spokojené. Platí, že svět, respektive státy Úmluvy OSN jsou připraveny udělat vše pro to, aby udržely maximální oteplení planety do roku 2100 pod dvěma stupni Celsia a dokonce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně. Všechny státy, jak vyspělé, tak rozvíjející se i ty zaostalé budou muset plnit závazky snižování emisí, aby k tomuto cíli přispěly. Evropa, která dnes produkuje přibližně 8% celkových emisí světa, v tom konečně nebude sama, což je zcela zásadní z pohledu efektivity globálního úsilí a konkurenceschopnosti ČR i Evropy.

Nový web GEO/COPERNICUS v ČR

V úterý 8. prosince 2015 byl spuštěn nový web GEO/COPERNICUS v ČR. Internetové stránky naleznete na stejné adrese http://copernicus.gov.cz/.  Web obsahuje informace o programu Copernicus, skupině GEO a jejich uživatelské komunitě. Současně s novým webem byl spuštěn registrační formulář na 5. české uživatelské fórum Copernicus http://copernicus.gov.cz/registrace, které se uskutečni 10. května 2016 v rámci Living Planet. Living Planet Symposium je prestižní mezinárodní konference zaměřená na pozorování Země, kterou organizuje Evropská kosmická agentura (ESA) a uskuteční se v kongresovém centru v Praze ve dnech 9. – 13. května 2016.

Další seminář pro uživatele ISPOP – 16. 12. 2015

Pro velký zájem a pro již naplněnou kapacitu semináře pořádaného dne 14. 12. 2015 CENIA připravila další termín semináře pro uživatele ISPOP – ve středu 16. 12. 2015. Opět v Praze a opět od 10:00 hodin v budově Ministerstva životního prostředí. Seminář bude zaměřen na: zopakování práce v aplikaci ISPOP (registrace do systému ISPOP, stažení formuláře, registrace IRZ provozovny...), novinky, které přinese systém ISPOP po schválení novely zákona č. 25/2008 Sb., integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Přihláška a více informací zde.

Jak pokračuje adaptace na změnu klimatu v EU?

Adaptace současným, a hlavně předpokládaným dopadům změny klimatu na evropském kontinentu vyžaduje přijetí řady politik a opatření na národní, regionální i lokální úrovni. Aby byl adaptační proces efektivní, je nutné pochopit, které kroky fungují, v jakém kontextu a proč a dobré zkušenosti mezi sebou navzájem sdílet. K tomu slouží systémy monitoringu, hodnocení a reportingu aktivit souvisejících s adaptacemi v jednotlivých členských zemích. Jejich přehled a závěry, které jejich hodnocení přináší, obsahuje právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Pokles emisí CO2 z nových vozidel v EU pokračuje

Automobily prodané v EU v roce 2014 byly ve srovnání s předchozím rokem o 2,5 % energeticky efektivnější, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která potvrzuje dříve publikovaná předběžná data. Průměrné emise CO2 u nových osobních automobilů v roce 2014 činily 123,4 g.km-1, což je zřetelně pod cílem 130 g.km-1, který je stanoven pro celou EU28 k roku 2015. Emise z užitkových automobilů dosáhly v tomto roce 169,1 g.km-1, což je rovněž nižší hodnota než stanovený cíl 175 g.km-1, jenž má být splněn v roce 2017.

Stránky