další instituce resortu ŽP  

CENIA je na Facebooku

Pro potřeby prezentace aktuálních témat z oblasti životního prostředí spustila CENIA, česká informační agentura životního prostředí dne 21.5.2018 svoji oficiální facebookovou stránku.

22. květen - Mezinárodní den biodiverzity

Mezinárodní den biologické rozmanitosti byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1994. Oslavy Mezinárodního dne biodiverzity mají napomáhat k šíření znalostí o poslání a cílech nejen Úmluvy o biologické rozmanitosti, ale i dalších mezinárodních a regionálních ujednání a iniciativ.

CENIA nabízí pracovní pozici

CENIA, česká informační agentura životního prostředí hledá vhodné kandidáty či kandidátky s vysokoškolským vzděláním na obsazení pracovní pozice v úseku informačních služeb. Jedná se o specialistu či specialistku dálkového průzkumu Země pro hodnocení životního prostředí. Podrobné informace o podmínkách, pracovní náplni a benefitech naleznete zde.

Hlasujte pro nejlepší video v soutěži I LIVE GREEN

V rámci videosoutěže s názvem I LIVE GREEN, kterou pořádá Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a její síť partnerů, mohli Evropané prostřednictvím krátkých videopříspěvků ukázat, jakým způsobem chrání životní prostředí a inspirovat ostatní k dalším zlepšením. Na Youtube kanálu EEA si můžete prohlédnout příspěvky, které byly vybrány do finále. Následně můžete hlasovat prostřednictvím tohoto odkazu až pro pět finalistů a to do 31. května 2018. Cena veřejnosti je spojena s finanční odměnou ve výši 500 EUR.

CENIA nabízí pracovní pozici

CENIA, česká agentura životního prostředí přijme nového kolegu či kolegyni na pozici specialista či specialistka odpadového hospodářství. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického směru (výhodou pak zaměření na odpadové hospodářství) a komplexní znalost problematiky životního prostředí s důrazem na odpadové hospodářství. Podrobnosti naleznete zde.

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v České republice

Začátek května je prostřednictvím Mezinárodního týdne propagace kompostu věnován problematice nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Kompostování je metoda využívání bioodpadu, kterou je za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganismů přeměňován biologicky rozložitelný odpad na kompost. Kompostování jako způsob využití biologicky rozložitelných odpadů je důležitým způsobem nakládání s odpady v ČR a jeho význam v posledních letech roste.

Nová kritéria Ekoznačky EU pro úklidové služby

Dne 4. května 2018 Evropská komise vydala nová environmentální kritéria pro získání Ekoznačky EU v produktové kategorii Úklidové služby. Jejich platnost je pět let. Zcela nová kritéria se zabývají všemi významnými environmentálními aspekty úklidu a pomohou tak poskytovatelům úklidových služeb uskutečnit potřebné kroky vedoucí k jejich udržitelnému provozu. Základem kritérií je upřednostňování čistících přípravků, které jsou označeny některou ze značek dle mezinárodní normy ISO 14 024, jako je Ekoznačka EU, ale také Nordic Swan, Blue Angel, nebo česká Ekoznačka EŠV.

Nový web o EKOZNAČENÍ a EMAS

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spustila nové webové stránky www.ekoznacka.cz, které jsou zaměřeny na prezentaci výrobků a služeb s ekoznačkou a společností, které mají registraci EMAS. Ekoznačení je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele, a jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni.

Je Česká republika zranitelná vůči projevům změny klimatu?

CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy vytvořila návrh systému sledování zranitelnosti České republiky vůči projevům změny klimatu, tzv. indikátory zranitelnosti. Zranitelnost ČR vůči projevům změny klimatu je dle vyhodnocení, zpracovaného v průběhu roku 2017 k výchozímu roku 2014, velmi vysoká. Jeden z nejdůležitějších prvků zranitelnosti ČR je hospodaření s vodou v české krajině, která není v dostatečné míře schopná zadržovat vodu, což přispívá na jedné straně k velmi vysoké zranitelnosti suchem a na straně druhé povodněmi. Špatný management vody v krajině a v sídlech je umocněn měnícími se srážkovými a teplotními vzorci, které mají dopady na další oblasti – obyvatelstvo, lesnictví, zemědělství, urbánní prostředí, energetiku a další.

Spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) od 2. května 2018

Dne 2. 5. 2018 bude zahájen oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů. SEPNO je samostatným modulem Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který poskytuje služby za účelem příjmu a zpracování Ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným institucím veřejné správy. Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je připraveno v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění. Správcem SEPNO je Ministerstvo životního prostředí, provozovatelem systému je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Stránky