další instituce resortu ŽP  

Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU

Aktuální vývoj životního prostředí a budoucí environmentální politické trendy pro EU a ČR dnes zhodnotili ředitel Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Hans Bruyninckx a ministr životního prostředí Richard Brabec. V jednacím sále Senátu Parlamentu ČR se konal mezinárodní odborný seminář na téma "Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU" pořádaný Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Ministerstvem životního prostředí a EEA. Ta zde představila výsledky nejnovější Zprávy o životním prostředí, kterou každých 5 let prezentuje evropským politikům a veřejnosti.

Nová fotografická soutěž EEA: Kvalita života na naší planetě

Co vás napadne, když přemýšlíte o přírodě, ekonomice a kvalitě života? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyzývá ke sdílení vašich pohledů a názorů na evropské životní prostředí ve fotografické soutěži nazvané ‘Picture 2050 – Living well, within the limits of our planet’, zaměřené na kvalitu lidského života v mezích naší planety.

Evropský týden udržitelného rozvoje

Celoevropská kampaň propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy probíhá v týdnu od 30. května do 5. června 2015, kdy vyvrcholí připomenutím Světového dne životního prostředí. CENIA jako národní kontaktní bod pro Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR se připojuje 10. června pořádáním semináře konaného při příležitosti oficiálního vydání souhrnné zprávy o stavu a výhledech životního prostředí v Evropě: The European Environment – state and outlook 2015 (SOER 2015).

Proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus

Ve dnech 12. – 13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované agenturou CENIA, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konané pod záštitou ministra životního prostředí byly Technologické centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. Téma "Družicová a UAV data pro životní prostředí", zvolené pro tento ročník, se prolínalo většinou prezentací a odráželo tak blížící se start družice Sentinel 2 a stále častější způsob pořizování dat z bezpilotních letounů jako moderního zdroje dat dálkového průzkumu Země (DPZ).

Copernicus Masters – pátý ročník soutěže spuštěn!

Až do 13. července 2015 můžete do soutěže Copernicus Masters přihlašovat své nápady, podnikatelské koncepty a aplikace založené na družicových datech. Zejména díky datům evropského programu Copernicus a jeho družic Sentinel se pro využití družicových snímků v různých oblastech podnikatelského sektoru otevírá široké pole působnosti. Soutěž letos nabízí celkem 300 000 EUR v peněžních odměnách, přístup k síti důležitých kontaktů vedoucích organizací v této oblasti, přístup k datům, finanční podporu pro začátek podnikání a další možnosti.

Kvalita vody ke koupání je v Evropě stále velmi dobrá

V roce 2014 splňovalo 95 % sledovaných lokalit v Evropské unii minimální požadavky na kvalitu vody ke koupání. Výborná jakost vody byla zjištěna na 83 % míst, což je o jeden procentní bod více než v roce 2013. Výbornou kvalitu mají všechny vody ke koupání na Kypru, v Lucembursku a na Maltě. Vysoký podíl míst s výbornou jakostí vody byl dále zjištěn v Řecku (97 %), Chorvatsku (94 %) a Německu (90 %). Minimální normy pro kvalitu vody podle směrnice o vodách ke koupání nesplňují v celé Evropě jen necelá 2 % lokalit. Příslušná místa byla označena za „nevyhovující“.

Seminář k publikaci SOER 2015

CENIA  jako národní kontaktní bod pro Evropskou agenturu životního prostředí (EEA), ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář konaný při příležitosti oficiálního vydání zprávy EEA: The European Environment – state and outlook 2015 (SOER 2015), která hodnotí stav a vývoj životního prostředí v Evropě a byla zpracovaná EEA ve spolupráci s národními organizacemi zabývajícími se hodnocením a výhledy v oblasti životního prostředí v jednotlivých členských zemích EEA. Zpráva je určena pro podporu rozhodovacích procesů v EU i v členských zemích. V  Evropském parlamentu byla oficiálně představena 3.3.2015. Seminář se uskuteční ve středu 10.6.2015, v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha), od 10:00 hodin. Vstup je zdarma po předchozí online registraci: http://soer.cenia.cz/, a to nejpozději do pátku 29. května 2015. 

4. české uživatelské fórum Copernicus je za dveřmi!

4. české uživatelské fórum Copernicus, konference zaměřená na využívání družicových dat a služeb nejen programu Copernicus, se blíží. Tato tradiční akce, organizovaná ve spolupráci CENIA, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy, proběhne 12. a 13. května v Praze. Letošní ročník nese podtitul "Družicová a UAV data pro životní prostředí", program konference si můžete prohlédnout zde. Kapacita konferenčního sálu je již vyčerpaná, ale pokud jste se nestihli zaregistrovat, třeba Vás potěší alespoň zveřejněné prezentace a závěry z konference, o kterých Vás budeme informovat.

Nové osobní automobily prodávané v EU již plní limity pro emise CO2

Průměrná produkce emisí CO2 z nových osobních automobilů prodaných EU poklesla v roce 2014 v meziročním srovnání dle předběžných dat EEA o 2,6 % na 123,4 g.km-1, což je hodnota zřetelně nižší než představuje cíl 130 g.km-1 stanovený k roku 2015. Od přijetí nové legislativy upravující emise CO2 z nových vozidel poklesly průměrné emise CO2 o 12 % (17 g CO2.km-1). Automobilky však musí dále snižovat produkci emisí svých vozidel, aby splnily cíl průměrné hodnoty emisí CO2 z celého vozového parku 95 g.km-1 do roku 2021.

IRZ - Souhrnná zpráva za rok 2013

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na portálu IRZ v sekci „Dokumenty“ Souhrnnou zprávu za rok 2013. Souhrnná zpráva je tradičním dokumentem, který Ministerstvo životního prostředí připravuje a zveřejňuje. Obsahuje přehled základních aspektů ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2013. K dispozici je pouze v elektronické podobě a ve formátu PDF stáhnout na www.irz.cz  zde.

Stránky