další instituce resortu ŽP  

Evropský týden udržitelného rozvoje

Celoevropská kampaň propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy probíhá v týdnu od 30. května do 5. června 2015, kdy vyvrcholí připomenutím Světového dne životního prostředí. CENIA jako národní kontaktní bod pro Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR se připojuje 10. června pořádáním semináře konaného při příležitosti oficiálního vydání souhrnné zprávy o stavu a výhledech životního prostředí v Evropě: The European Environment – state and outlook 2015 (SOER 2015).

Proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus

Ve dnech 12. – 13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované agenturou CENIA, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konané pod záštitou ministra životního prostředí byly Technologické centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. Téma "Družicová a UAV data pro životní prostředí", zvolené pro tento ročník, se prolínalo většinou prezentací a odráželo tak blížící se start družice Sentinel 2 a stále častější způsob pořizování dat z bezpilotních letounů jako moderního zdroje dat dálkového průzkumu Země (DPZ).

Copernicus Masters – pátý ročník soutěže spuštěn!

Až do 13. července 2015 můžete do soutěže Copernicus Masters přihlašovat své nápady, podnikatelské koncepty a aplikace založené na družicových datech. Zejména díky datům evropského programu Copernicus a jeho družic Sentinel se pro využití družicových snímků v různých oblastech podnikatelského sektoru otevírá široké pole působnosti. Soutěž letos nabízí celkem 300 000 EUR v peněžních odměnách, přístup k síti důležitých kontaktů vedoucích organizací v této oblasti, přístup k datům, finanční podporu pro začátek podnikání a další možnosti.

Kvalita vody ke koupání je v Evropě stále velmi dobrá

V roce 2014 splňovalo 95 % sledovaných lokalit v Evropské unii minimální požadavky na kvalitu vody ke koupání. Výborná jakost vody byla zjištěna na 83 % míst, což je o jeden procentní bod více než v roce 2013. Výbornou kvalitu mají všechny vody ke koupání na Kypru, v Lucembursku a na Maltě. Vysoký podíl míst s výbornou jakostí vody byl dále zjištěn v Řecku (97 %), Chorvatsku (94 %) a Německu (90 %). Minimální normy pro kvalitu vody podle směrnice o vodách ke koupání nesplňují v celé Evropě jen necelá 2 % lokalit. Příslušná místa byla označena za „nevyhovující“.

Seminář k publikaci SOER 2015

CENIA  jako národní kontaktní bod pro Evropskou agenturu životního prostředí (EEA), ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář konaný při příležitosti oficiálního vydání zprávy EEA: The European Environment – state and outlook 2015 (SOER 2015), která hodnotí stav a vývoj životního prostředí v Evropě a byla zpracovaná EEA ve spolupráci s národními organizacemi zabývajícími se hodnocením a výhledy v oblasti životního prostředí v jednotlivých členských zemích EEA. Zpráva je určena pro podporu rozhodovacích procesů v EU i v členských zemích. V  Evropském parlamentu byla oficiálně představena 3.3.2015. Seminář se uskuteční ve středu 10.6.2015, v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha), od 10:00 hodin. Vstup je zdarma po předchozí online registraci: http://soer.cenia.cz/, a to nejpozději do pátku 29. května 2015. 

4. české uživatelské fórum Copernicus je za dveřmi!

4. české uživatelské fórum Copernicus, konference zaměřená na využívání družicových dat a služeb nejen programu Copernicus, se blíží. Tato tradiční akce, organizovaná ve spolupráci CENIA, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy, proběhne 12. a 13. května v Praze. Letošní ročník nese podtitul "Družicová a UAV data pro životní prostředí", program konference si můžete prohlédnout zde. Kapacita konferenčního sálu je již vyčerpaná, ale pokud jste se nestihli zaregistrovat, třeba Vás potěší alespoň zveřejněné prezentace a závěry z konference, o kterých Vás budeme informovat.

Nové osobní automobily prodávané v EU již plní limity pro emise CO2

Průměrná produkce emisí CO2 z nových osobních automobilů prodaných EU poklesla v roce 2014 v meziročním srovnání dle předběžných dat EEA o 2,6 % na 123,4 g.km-1, což je hodnota zřetelně nižší než představuje cíl 130 g.km-1 stanovený k roku 2015. Od přijetí nové legislativy upravující emise CO2 z nových vozidel poklesly průměrné emise CO2 o 12 % (17 g CO2.km-1). Automobilky však musí dále snižovat produkci emisí svých vozidel, aby splnily cíl průměrné hodnoty emisí CO2 z celého vozového parku 95 g.km-1 do roku 2021.

IRZ - Souhrnná zpráva za rok 2013

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na portálu IRZ v sekci „Dokumenty“ Souhrnnou zprávu za rok 2013. Souhrnná zpráva je tradičním dokumentem, který Ministerstvo životního prostředí připravuje a zveřejňuje. Obsahuje přehled základních aspektů ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2013. K dispozici je pouze v elektronické podobě a ve formátu PDF stáhnout na www.irz.cz  zde.

Shrnutí ohlašovacího období 2015

V úterý 31. 3. 2015 skončilo období pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podávané prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za rok 2014.  Podat hlášení bylo možno již koncem prosince 2014. Uživatelé měli k dispozici obrazové manuály i videoprůvodce. Těžiště individuální podpory uživatelů ISPOP spočívalo na písemné podpoře aplikace EnviHELP který vyřídil celkem 2 527 dotazů. Písemné odpovědi tazatelé získali ve většině případů takřka obratem, ve složitějších případech byli telefonicky kontaktováni. Připravenost provozovatele i zkušenost ohlašovatelů dokazuje i konečné snížení formální chybovosti zasílaných hlášení  - 3,8% (4,8% - 2014; 7,6% - 2013; 14% - 2012). Předpokládané počty přijatých hlášení byly naplněny téměř v 99 %.

CENIA na ISSS 2015

Ve dnech 13.–14. dubna 2015 se v Hradci Králové uskuteční již 18. ročník Konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která je tradičně doprovázena mezinárodní konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Jako obvykle se jí zúčastní téměř všichni, kdo se podílejí na rozvoji e-governmentu – vrcholní politici, zástupci státní správy i samospráv, odborníci i dodavatelé technologií a služeb. Také agentura CENIA vysílá na konferenci ISSS 2015 své dva zástupce, kteří se budou podílet na programu úterní sekce GIS. Ing. Jitka Faugnerová  vystoupí s přednáškou INSPIRE v rezortu Ministerstva životního prostředí a Bc. Jiří Roubínek představí projekt eENVplus (eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE). Více informací na webové stránce konference https://www.isss.cz/.

Stránky