další instituce resortu ŽP  

Novým šéfem CENIA bude Miroslav Havránek

Ředitelem agentury CENIA, české informační agentury životního prostředí, se s účinností od 16. 4. 2018 stane Miroslav Havránek. Nahradí Vladimíra Fantu, který z funkce odchází na vlastní žádost. Miroslav Havránek uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo celkem 9 uchazečů. Komisi zaujal především jasnou vizí, kam agenturu CENIA v příštích letech směřovat, a přesvědčil ji i svými jazykovými schopnostmi a dlouholetými zkušenostmi v oblasti životního prostředí.

Spuštění nového freeware k evidenci převzatých autovraků

Ministerstvo životního prostředí dne 3.4.2018 spustí nový freeware k evidenci převzatých autovraků. Nový bezplatný program MŽP ve verzích Freeware Autovraky 2.0 a Autovraky Desktop Editor od společnosti Mathesio, s.r.o. je plnohodnotnou alternativou k současně využívanému freeware Autovraky 5.0.2, který již nadále nebude softwarově podporován.

Projekt 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) zahájen

Předmětem projektu je inventarizace a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území České republiky. Výstupem bude celostátní databáze, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita, svůj záznam, který bude obsahovat informace o dané lokalitě a její hodnocení z hlediska charakteru dalšího postupu a naléhavosti řešení podle toho, jaké riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí.

CENIA obsadí volnou pracovní pozici

CENIA, česká informační agentura životního prostředí hledá vhodné kandidáty či kandidátky s vysokoškolským vzděláním na obsazení pracovní pozice v úseku informačních služeb. Jedná se o specialistu či specialistku dálkového průzkumu Země pro hodnocení životního prostředí. Podrobné informace o podmínkách, pracovní náplni a benefitech naleznete zde.

Konference Inspirujme se...

CENIA a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pořádají ve dnech 27. – 28. února 2018 již desátý ročník konference Inspirujme se… městy a regiony. Podtitul konference je letos věnován obcím a regionům. Ty jsou v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace. Data, zpracovaná do formy indikátorů,  umožňují  sledovat posun, rozvoj, změnu; vyhodnocovat nově vzniklé situace. Obce a regiony přitom často využívají i data jiných poskytovatelů. Je jim dobře známo, jak důležité je  data otevřeně  publikovat a průběžně zvyšovat jejich kvalitu. Obce a regiony se navíc stanou i významnými poskytovateli dat pro INSPIRE.

Výběrové řízení na ředitele či ředitelku CENIA

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové na obsazení místa ředitel/ředitelka CENIA, české informační agentury životního prostředí. Místem výkonu práce je Praha. Činnosti na místě budou vykonávány v pracovním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu je 1. duben 2018. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

Poptávkové řízení na výběr expertů pro hodnocení auditů udržitelného rozvoje v rámci MA21

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vyhlašuje poptávkové řízení na výběr expertů, kteří budou zařazeni do seznamu expertů pro hodnocení Auditů udržitelného rozvoje (dále Audity UR) v rámci místní Agendy 21 (MA21).

Obnovení provozu systémů ISPOP a EnviHELP po odstávce

CENIA, česká informační agentura životního prostředí sděluje, že k 19. 1. 2018 byl obnoven provoz systémů ISPOP a EnviHELP po provozní odstávce. Uživatelům jsou již dostupné funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností i helpdesku.

Nejdůležitější zjištění Zprávy o životním prostředí ČR 2016

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pro Ministerstvo životního prostředí každoročně zpracovává soubor publikací hodnotících životní prostředí. Nejobsáhlejším dokumentem je Zpráva o životním prostředí ČR, která představuje ucelený přehled o stavu a vývoji složek životního prostředí a jejich zátěží. Autorský kolektiv CENIA v rámci ohlédnutí za rokem 2017, tedy rokem přípravy a schvalování Zprávy o životním prostředí 2016, připravil jednoduchou vizualizaci těch nejzásadnějších zjištění, které Zpráva o životním prostředí 2016 přinesla. K nahlédnutí po rozkliknutí titulku.

3. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí si Vás dovoluje pozvat na 3. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE, s názvem: „Regionů je mnoho a atraktivita také není jen jedna. Jak ji měřit?“, který se koná 27. února 2018 od 09:00 hod. Více informací spolu s předběžným programem naleznete na www.inspirujmese.cz. Pro bezplatnou účast na akci je nutná registrace: http://www.inspirujmese.cz/cs/content/registrace.

Stránky