další instituce resortu ŽP  

Vermikompostování v CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí se rozhodla přispět ke snižování produkce biologicky rozložitelného odpadu a v sídle organizace instalovala 2 vermikompostéry. Jako náplň vermikompostéru (a potrava pro žížaly) budou sloužit organické zbytky od zaměstnanců (kávová sedlina, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky z údržby kancelářských rostlin, atd.).  Půl kila žížal spotřebuje denně kolem 0,25 kg organických zbytků. Výsledkem je vermikompost a „žížalí čaj“. Vermikompost je považován za jedno z nejúčinnějších organických hnojiv a výluh neboli žížalí čaj je vynikající tekuté hnojivo, které se ředí s vodou v poměru 1:1.

V Evropě je již téměř 70 000 výrobků s Ekoznačkou EU

Evropská Komise čerstvě zveřejnila statistiky počtu licencí a produktů s Ekoznačkou EU. Na prvních třech příčkách je v součtu v počtu licencí Francie, Itálie a Španělsko.

Třídění a recyklace plastů

Češi třídí odpady rok od roku více, přesto někteří z nich stále věří řadě dezinformací a mýtů o nakládání s odpady. Jedním z nich je například i ten, že třídění odpadu nemá cenu, protože vytříděný odpad stejně skončí ve spalovně nebo na skládce. Kde je tedy pravda?

NIKM II na konferenci Sanační technologie XXI

Ve dnech 24. – 25. 5. 2018  se CENIA zúčastnila konference Sanační technologie XXI v Táboře. Zdeněk Suchánek a Jaroslav Řeřicha referovali o zahájeném projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa. V příspěvku se věnovali dílčímu úkolu interpretace indicií kontaminovaných míst pomocí metod dálkového průzkumu Země.

Světový den životního prostředí

Dnes, 5. června, slavíme Světový den životního prostředí. Pořádá jej Organizace světových národů (OSN) za účelem zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí. Datum připomíná zahajovací den Konference OSN o životním prostředí (Stockholm, 1972), na které bylo rozhodnuto o zřízení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Letos je Světový den životního prostředí zaměřen na problematiku plastových odpadů.

CENIA nabízí pracovní pozici

CENIA hledá kolegu či kolegyni pro pracovní pozici junior specialista/specialistka provozu a rozvoje informačních systémů (IS) v resortu životního prostředí, administrátor IS. Pracovní náplní bude podpora provozu a rozvoje stávajících informačních systémů ve státní správě, administrativní zajištění realizovaných projektů vývoje IS, odborná účast na projektu vývoje IS, poskytování informační podpory uživatelům IS. Více informací zde.

Schůzka české sítě EIONET a návštěva výkonného ředitele EEA

Dne 7. června 2018 od 13:00 se v budově Ministerstva životního prostředí uskuteční pravidelná schůzka české sítě Eionet. Setkání je tentokrát spojeno s tzv. Country visit - návštěvou zástupců Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v čele s výkonným ředitelem Hansem Bruyninckxem.

ENVIRO 2018

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je partnerem Československé environmentální konference ENVIRO 2018, která se koná ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2018 v Ostravici v Moravskoslezském kraji. Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR.

Kvalita koupacích vod v Evropě

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala 29.5.2018 zprávu o kvalitě vod na evropských plážích a koupalištích za rok 2017. Ze zprávy vyplývá, že voda v 85 % sledovaných evropských lokalit ke koupání splňuje ty nejvyšší a nejpřísnější evropské normy pro výbornou kvalitu vody. To znamená, že se v nich téměř nevyskytují žádné znečišťující látky.

Jak čistý je vzduch, který právě dýcháte?

On-line služba Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a Evropské komise - Index kvality ovzduší v Evropě, umožňuje uživatelům sledovat aktuální kvalitu ovzduší v evropských městech a regionech na základě měření z více než 2 000 stanic monitorujících kvalitu ovzduší. Jedná se o interaktivní mapu, která ukazuje stav kvality ovzduší na úrovni jednotlivých stanic, a to na základě pěti základních znečišťujících látek, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí: suspendované částice (PM2,5 a PM10), přízemní ozon (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siřičitý (SO2).

Stránky