další instituce resortu ŽP  

Zahraniční NGO´s

 

Adbusters
Stránky mezinárodní nevládní organizace, zabývající se problematikou reklamy a jejími negativními sociálními i environmentálními dopady.

Car Busters
Nezisková organizace, jejímž cílem je bojovat proti automobilové kultuře a prosazovat alternativní způsoby života po celém světě.

Nestátní neziskové organizace

Agentura GAIA

Organizace zabývající se zelení ve městech, vztahem žen a životního prostředí, globalizací a ekonomickými otázkami v souvislosti se životním prostředím.

Partnerské organizace

Resortní organizace

 

CENIA hledá Administrátora IT

 

Správce/Administrátor IT

Požadujeme:

 

–      VŠ, SŠ vzdělání příslušného směru

–      zkušenosti se správou (administrování) systému VT

–      zkušenosti s metodickým usměrňováním uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení

Stránky