další instituce resortu ŽP  

VOKD, a.s.

Základní údaje:

Identifikační číslo: 47675853

Sídlo: Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (podle ČSÚ):

·        410000 Výstavba budov

         420000 Inženýrské stavitelství

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ETC on Inland, Coastal and Marine waters (2014-2018)

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) je jedním z šesti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. Požadovanou expertizu zaručuje složení ETC/ICM, které je konsorciem 17 vědeckých evropských institucí. CENIA je jednou z nich, konsorcium je vedeno společností Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, která zajišťuje koordinaci aktivit všech partnerů konsorcia.

Zpráva o životním prostředí ČR 2007

Publikaci vydalo:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Datum vydání:

2008

Anotace publikace:

Pro Ministerstvo životního prostředí dokument vypracovala CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Je předkládán k projednání a schválení vládě ČR a poté dán na vědomí oběma komorám Parlamentu ČR.

Politika životního prostředí

Politika životního prostředí si obecně klade za cíl uchovat a vylepšit kvalitu životního prostředí a života i zdraví obyvatel při respektování požadavku udržitelného rozvoje.

FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o.

Základní údaje:

 • Identifikační číslo: 46962913
 • Sídlo: Vodařská 15, 617 00 Brno
 • Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (dle ČSÚ): 
 • 245100 - Výroba odlitků z litiny
 • Počet zaměstnanců: 230 (2015)
 • Ověřovatel: Bureau Veritas Polska, zp. z o.o.
 • Datum validace posledního prohlášení: 20. 9. 2016
 • Datum příští validace: září 2019
 • Kontaktní osoba: Juraj Truchlík (juraj.truchlik@feramo.cz)
 • Internetová stránka: www.feramo.cz

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2011

 

Publikaci vydalo:Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad
Datum vydání:2012
Anotace publikace:Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již jedenadvacátá, vychází jako společná publikace Ministerstva životního prost

Tiskové zprávy

SUDOP PRAHA a. s.

Základní údaje:

 • Identifikační číslo: 25793349
 • Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
 • Významné předměty podnikání (podle Obchodního rejstříku):
  • Posuzování vlivů na životní prostředí.
  • Činnost technických poradců v oblasti geotechniky a inženýrské geologie.
  • o Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem.
  • o Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
  • o Projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Základní údaje:

 • Identifikační číslo: 00159816
  • Sídlo: Pekařská 53, 651 91 Brno
 • Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (dle ČSÚ):

860000 - Zdravotní péče

 • Počet zaměstnanců: 2361 (2016)
 • Ověřovatel: Elektrotechnický zkušební ústav s.p.
 • Datum validace posledního prohlášení: 20. 5. 2016
 • Datum příští validace: květen 2019
 • Kontaktní osoba: Ing. Marek Strnad (info@fnusa.cz)
 • Internetová stránka: www.fnusa.cz

Zlínstav a. s.

Základní údaje

 • Identifikační číslo: 28315669
 • Základní údaje:
 • Sídlo: Bartošova 5532, Zlín, PSČ: 760 01
 • Významné předměty podnikání (podle Obchodního rejstříku):
  • Zámečnictví
  • Truhlářství
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (dle ČSÚ):

  Stránky