další instituce resortu ŽP  

Environment in CR 1989-2004

Informační systém ELPNO

DBID: 4468

Systémové číslo VZ: P16V00000501
Evidenční číslo zadavatele: 3394/CEN/15
Evidenční číslo ve VVZ: 526198
Na základě předběžného oznámení:
Informační systém ELPNO
(01 Oznámení předběžných informací)

Počátek běhu lhůt: 16. 03. 2016
Nabídku podat do: 06. 05. 2016 13:00

Krajské zprávy 2014

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Datum vydání:

2015

Datum poslední aktualizace:

7.1.2016

Anotace publikace:

Poznámka 1)

1) Počínaje tímto vydáním Ročenky dochází k úpravě jejího datování za účelem sladění s datováním souběžně vydávaných Zpráv o životním prostředí ČR. Z tohoto důvodu je v názvu této publikace, stejně jako v loňském roce, uveden rok 2014 tak, jako je tomu v případě názvu nově vydávané Zprávy o životním prostředí ČR 2014.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014 1)

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí, CENIA

Datum vydání:

2015

Datum poslední aktualizace:

15.12.2015

Anotace publikace:

Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU (2015 - 2016)

Cílem projektu je vypracování certifikované metodiky pro udělení práva k užívání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. Metodika bude obsahovat komplexní pravidla pro řízení a vyhodnocování procesu udělování a užívání ekoznaček na českém trhu a zahrnovat základní postupy a doporučení pro stanovení specifických environmentálních kritérií. Vytvořením a uvedením metodiky do praxe bude v oblasti ekoznačení k dispozici nástroj, který jej posune na úroveň obdobných certifikačních systémů kvality.

Chemické výrobky

Název produktu/služby

Firma

Status

Liquid epoxy resin produced from epichlorhydrin based on glycerin*
EN

Registr EPD

Název produktu/služby

Firma

Status

ISOVER EPS Sokl 3000

CZ

Saint Gobain Construction Products CZ a.s., Isover division

Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU (2015 - 2016)

Cílem projektu je vypracování certifikované metodiky pro udělení práva k užívání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. Metodika bude obsahovat komplexní pravidla pro řízení a vyhodnocování procesu udělování a užívání ekoznaček na českém trhu a zahrnovat základní postupy a doporučení pro stanovení specifických environmentálních kritérií. Vytvořením a uvedením metodiky do praxe bude v oblasti ekoznačení k dispozici nástroj, který jej posune na úroveň obdobných certifikačních systémů kvality.

Nový článek

Nový článek

Stránky