další instituce resortu ŽP  

Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region (ATTRACTIVE DANUBE; 2017-2019)

Pierburg s.r.o.

Identifikační číslo: 25488805,
Sídlo: K Pierburgu 455/1, 400 01 Ústí nad Labem
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (podle ČSÚ):

·         29320 - Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí, CENIA

Datum vydání:

2015

RNDr. Pavel Doubrava

vedoucí Laboratoře dálkového průzkumu

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 1983

Přehled praxe:

  • 2005 – 2018, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ředitel úseku informačních služeb
  • 2019 – dosud, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, vedoucí Laboratoře dálkového průzkumu

Hlavní okruhy odborných aktivit relevantních agendám CENIA:

RNDr. Jan Prášek

vedoucí Kanceláře ředitele

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 1985

Praxe:

  • 2005 – 2018, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, ředitel úseku technické ochrany životního prostředí
  • 2019 – dosud, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha, vedoucí Kanceláře ředitele

Hlavní okruhy odborných aktivit relevantních agendám CENIA:

Ing. Vladimír Fanta (1954)

ředitel organizace

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická, 1979

Přehled praxe:

Kritéria pro udělení Ekoznačky EU

Kritéria pro udělení Ekoznačky EU jsou dostupná na oficiálních stránkách programu nebo v přehledné tabulce (PDF, 121 kB)

Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty (2016)

Projekt je zaměřen na problematiku související s katalogizací tříd prostorových dat národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) doplněnou o významný prvek, kterým je specifikace datového produktu. V rámci projektu budou vytvořeny potřebné komponenty pro zahájení organizované správy služeb nad prostorovými daty:

1. Metodika zpracování specifikace datového produktu pro všechny datové zdroje zařazené do NIPI;

Steelcase Czech Republic s.r.o.

Identifikační číslo: 02436931

Sídlo: Ostrov u Stříbra 18, 349 01 Kostelec

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (podle ČSÚ): 31.0 - Výroba nábytku

Počet zaměstnanců: 280 (2015)

Ověřovatel: Dr. Volker Tröbs

Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary (2016 - 2017)

Cílem řešení projektu je vypracovat metodiku pro komplexní posuzování důsledků přenosů znečištění z průmyslových výrob na vodní útvary v oblasti integrované prevence (IPPC). Účastníci procesu, tj. povolovací úřady a dotčené orgány státní správy, budou používat stejné rozhodovací schéma, rozhodnutí bude možné provést na základě srovnatelných informací, v přiměřeném čase a za přiměřených nákladů.
Projekt aplikovaného výzkumu je financován Technologickou agenturou České republiky prostřednictvím programu OMEGA.

Stránky