další instituce resortu ŽP  

Krajské zprávy 2014

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Datum vydání:

2015

Datum poslední aktualizace:

7.1.2016

Anotace publikace:

Poznámka 1)

1) Počínaje tímto vydáním Ročenky dochází k úpravě jejího datování za účelem sladění s datováním souběžně vydávaných Zpráv o životním prostředí ČR. Z tohoto důvodu je v názvu této publikace, stejně jako v loňském roce, uveden rok 2014 tak, jako je tomu v případě názvu nově vydávané Zprávy o životním prostředí ČR 2014.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014 1)

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí, CENIA

Datum vydání:

2015

Datum poslední aktualizace:

15.12.2015

Anotace publikace:

Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU (2015 - 2016)

Cílem projektu je vypracování certifikované metodiky pro udělení práva k užívání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. Metodika bude obsahovat komplexní pravidla pro řízení a vyhodnocování procesu udělování a užívání ekoznaček na českém trhu a zahrnovat základní postupy a doporučení pro stanovení specifických environmentálních kritérií. Vytvořením a uvedením metodiky do praxe bude v oblasti ekoznačení k dispozici nástroj, který jej posune na úroveň obdobných certifikačních systémů kvality.

Chemické výrobky

Název produktu/služby

Firma

Status

Liquid epoxy resin produced from epichlorhydrin based on glycerin*
EN

Stavební výrobky

Název produktu/služby

Firma

Status

ISOVER EPS Sokl 3000

CZ

Saint Gobain Construction Products CZ a.s., Isover division

Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU (2015 - 2016)

Cílem projektu je vypracování certifikované metodiky pro udělení práva k užívání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. Metodika bude obsahovat komplexní pravidla pro řízení a vyhodnocování procesu udělování a užívání ekoznaček na českém trhu a zahrnovat základní postupy a doporučení pro stanovení specifických environmentálních kritérií. Vytvořením a uvedením metodiky do praxe bude v oblasti ekoznačení k dispozici nástroj, který jej posune na úroveň obdobných certifikačních systémů kvality.

Nový článek

Nový článek

Jednoduché odkazy na naše stránky

Úvodní stránka o ekoznačení (Ekologicky šetrný výrobek, Ekoznačka EU)www.ekoznacka.cz
Seznam výrobků s ekoznačkouwww.ekoznacka.cz/seznam
Úvodní stránka o vlastních environmentálních tvrzeních (VET)www.cenia.cz/vet
Seznam registrovaných VET

Spotřebitelé

Stránky