další instituce resortu ŽP  

Nový web GEO/COPERNICUS v ČR

V úterý 8. prosince 2015 byl spuštěn nový web GEO/COPERNICUS v ČR. Internetové stránky naleznete na stejné adrese http://copernicus.gov.cz/.  Web obsahuje informace o programu Copernicus, skupině GEO a jejich uživatelské komunitě. Současně s novým webem byl spuštěn registrační formulář na 5. české uživatelské fórum Copernicus http://copernicus.gov.cz/registrace, které se uskutečni 10. května 2016 v rámci Living Planet. Living Planet Symposium je prestižní mezinárodní konference zaměřená na pozorování Země, kterou organizuje Evropská kosmická agentura (ESA) a uskuteční se v kongresovém centru v Praze ve dnech 9. – 13. května 2016.

Další seminář pro uživatele ISPOP – 16. 12. 2015

Pro velký zájem a pro již naplněnou kapacitu semináře pořádaného dne 14. 12. 2015 CENIA připravila další termín semináře pro uživatele ISPOP – ve středu 16. 12. 2015. Opět v Praze a opět od 10:00 hodin v budově Ministerstva životního prostředí. Seminář bude zaměřen na: zopakování práce v aplikaci ISPOP (registrace do systému ISPOP, stažení formuláře, registrace IRZ provozovny...), novinky, které přinese systém ISPOP po schválení novely zákona č. 25/2008 Sb., integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Přihláška a více informací zde.

Jak pokračuje adaptace na změnu klimatu v EU?

Adaptace současným, a hlavně předpokládaným dopadům změny klimatu na evropském kontinentu vyžaduje přijetí řady politik a opatření na národní, regionální i lokální úrovni. Aby byl adaptační proces efektivní, je nutné pochopit, které kroky fungují, v jakém kontextu a proč a dobré zkušenosti mezi sebou navzájem sdílet. K tomu slouží systémy monitoringu, hodnocení a reportingu aktivit souvisejících s adaptacemi v jednotlivých členských zemích. Jejich přehled a závěry, které jejich hodnocení přináší, obsahuje právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Pokles emisí CO2 z nových vozidel v EU pokračuje

Automobily prodané v EU v roce 2014 byly ve srovnání s předchozím rokem o 2,5 % energeticky efektivnější, uvádí zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která potvrzuje dříve publikovaná předběžná data. Průměrné emise CO2 u nových osobních automobilů v roce 2014 činily 123,4 g.km-1, což je zřetelně pod cílem 130 g.km-1, který je stanoven pro celou EU28 k roku 2015. Emise z užitkových automobilů dosáhly v tomto roce 169,1 g.km-1, což je rovněž nižší hodnota než stanovený cíl 175 g.km-1, jenž má být splněn v roce 2017.

41. ročník MFF EKOFILM je za dveřmi !

Festival, jehož pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí, proběhne od 3. do 5. prosince 2015 v Brně a nabídne pestrý filmový program, ale i řadu výstav či besedy se známými osobnostmi filmu i kultury. Letošním tématem jsou odpady. Kromě významných zahraničních a domácích hostů představí letošní ročník i kvalitní mezinárodní soutěž a doprovodné akce.

Zpráva o životním prostředí ČR 2014: Po roce 2010 se zlepšování kvality životního prostředí zpomalilo

Ministr  životního prostředí Richard Brabec dnes 20. listopadu 2015 informuje vládu o stavu životního prostředí České republiky v roce 2014. Vláda na svém zasedání projedná Zprávu o životním prostředí České republiky 2014. Podle závěrů  vycházejících ze 42  indikátorů  členěných do 10 základních  tematických kapitol nebyl stav životního prostředí v ČR ani v roce 2014 vyhovující. A to i přesto, že průběžně klesá negativní vliv národního  hospodářství na životní prostředí Zprávu vydává  rezortní organizace MŽP – CENIA.

Vítězové fotosoutěže EEA

Soutěž Evropské agentury pro životní prostředí Picture2050, zaměřená na zachycení tématu kvality lidského života v mezích naší planety ve fotografii, zná své vítěze. Z celkem 150 snímků z 25 zemí byli vybráni tři vítězové, výherce ceny pro mladé v kategorii 18-24 let a vítěz webového hlasování. Autoři vítězných snímků obdrží výhry od 500 do 2000 EUR. Vítězné fotografie si můžete prohlédnout zde. Pokud jste se nestihli zúčastnit, určitě k tomu budete mít příležitost opět v příštím roce soutěže na jiné téma.

Lesy mohou pomoci zabránit povodním a suchu

Jedna třetina evropského území je pokryta lesy, přičemž v jejich blízkosti nebo přímo v nich žije přibližně 296 milionů Evropanů. Lesy poskytují širokou škálu ekosystémových služeb, včetně zadržování vody. Zpráva Water-retention potential of Europe's forests vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) poukazuje na to, jak důležitou roli hraje retence vody při minimalizaci rizik spojených se silnými dešti nebo suchem. Lepší pochopení této skutečnosti může pomoci při tvorbě opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a extrémních meteorologických jevů.

CENIA desetiletá

CENIA oslavila v minulých dnech desáté výročí svého založení. Na přátelském setkání si současní i minulí zaměstnanci připomněli, „jak to všechno bylo“, když úspěšným završením twinningového projektu, ve kterém experti z Německa ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vytvářeli návrh jednotného systému řízení informací v resortu životního prostředí, se stala Czech ENvironmental Information Agency.

Pokles emisí skleníkových plynů v EU již přesáhl stanovený cíl k roku 2020

Emise skleníkových plynů v EU poklesly mezi roky 1990 a 2014 o 23 %, cíl snížit emise o 20 % do roku 2020 tak byl již s předstihem splněn, uvádí právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Na základě emisních projekcí, zpracovaných členskými zeměmi, EU směřuje k 24% emisní redukci do roku 2020 vůči roku 1990 při uplatnění stávajících opatření a 25% redukci s dodatečnými opatřeními, s jejichž zavedením již členské státy počítají. EU tak již nyní podnikla první kroky ke splnění cíle snížit emise o 40 % do roku 2030 vůči úrovni roku 1990, se kterým přichází na jednání o nové globální dohodě o ochraně klimatu, jejíž přijetí se předpokládá na jednání konference členských stran UNFCCC v Paříži v prosinci tohoto roku.

Stránky