další instituce resortu ŽP  

CENIA nabízí pracovní pozici

CENIA, česká agentura životního prostředí přijme nového kolegu či kolegyni na pozici specialista či specialistka odpadového hospodářství. Podmínkou je vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického směru (výhodou pak zaměření na odpadové hospodářství) a komplexní znalost problematiky životního prostředí s důrazem na odpadové hospodářství. Podrobnosti naleznete zde.

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v České republice

Začátek května je prostřednictvím Mezinárodního týdne propagace kompostu věnován problematice nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Kompostování je metoda využívání bioodpadu, kterou je za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganismů přeměňován biologicky rozložitelný odpad na kompost. Kompostování jako způsob využití biologicky rozložitelných odpadů je důležitým způsobem nakládání s odpady v ČR a jeho význam v posledních letech roste.

Nová kritéria Ekoznačky EU pro úklidové služby

Dne 4. května 2018 Evropská komise vydala nová environmentální kritéria pro získání Ekoznačky EU v produktové kategorii Úklidové služby. Jejich platnost je pět let. Zcela nová kritéria se zabývají všemi významnými environmentálními aspekty úklidu a pomohou tak poskytovatelům úklidových služeb uskutečnit potřebné kroky vedoucí k jejich udržitelnému provozu. Základem kritérií je upřednostňování čistících přípravků, které jsou označeny některou ze značek dle mezinárodní normy ISO 14 024, jako je Ekoznačka EU, ale také Nordic Swan, Blue Angel, nebo česká Ekoznačka EŠV.

Nový web o EKOZNAČENÍ a EMAS

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spustila nové webové stránky www.ekoznacka.cz, které jsou zaměřeny na prezentaci výrobků a služeb s ekoznačkou a společností, které mají registraci EMAS. Ekoznačení je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele, a jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni.

Je Česká republika zranitelná vůči projevům změny klimatu?

CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy vytvořila návrh systému sledování zranitelnosti České republiky vůči projevům změny klimatu, tzv. indikátory zranitelnosti. Zranitelnost ČR vůči projevům změny klimatu je dle vyhodnocení, zpracovaného v průběhu roku 2017 k výchozímu roku 2014, velmi vysoká. Jeden z nejdůležitějších prvků zranitelnosti ČR je hospodaření s vodou v české krajině, která není v dostatečné míře schopná zadržovat vodu, což přispívá na jedné straně k velmi vysoké zranitelnosti suchem a na straně druhé povodněmi. Špatný management vody v krajině a v sídlech je umocněn měnícími se srážkovými a teplotními vzorci, které mají dopady na další oblasti – obyvatelstvo, lesnictví, zemědělství, urbánní prostředí, energetiku a další.

Spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) od 2. května 2018

Dne 2. 5. 2018 bude zahájen oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů. SEPNO je samostatným modulem Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který poskytuje služby za účelem příjmu a zpracování Ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným institucím veřejné správy. Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je připraveno v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění. Správcem SEPNO je Ministerstvo životního prostředí, provozovatelem systému je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Den Země 2018

Neděle 22 .4. 2018 patřila oslavám Mezinárodního dne Země, jejichž cílem je upozornit na dopady lidské činnosti na životní prostředí. Letošní Den Země byl zaměřen na problematiku plastových odpadů. Zaměstnanci CENIA se k oslavám přidali v rámci svých volnočasových aktivit, kterými přispěli k naplnění smyslu celosvětového svátku životního prostředí. 

Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

V úterý 3. 4. 2018 bylo ukončeno hlavní ohlašovací období roku 2018, během kterého jsou plněny ohlašovací povinnosti dané jednotlivými složkovými zákony prostřednictvím systému Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). ISPOP je zřízen a veden v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. ISPOP provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí,  správcem systému a odborným garantem jednotlivých ohlašovacích povinností je Ministerstvo životního prostředí.

Fotosoutěž EEA: nejlepší snímky s vodní tematikou

Co vás napadne, když začnete přemýšlet o vodě? Dokážete to zachytit na fotografii? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vás vyzývá k zaslání vašich nejpůsobivějších snímků do soutěže s vodní tematikou nazvané WaterPIX. Nejlepší příspěvky obdrží finanční ocenění. Cílem fotosoutěže je upozornit na vodu jako na přírodní zdroj, jež je zásadně důležitý pro veškerý život na Zemi. Nejrůznějšími způsoby můžete zachytit vodu jako takovou, způsoby jejího využití a její význam pro život. Zapojte svou tvořivost a zašlete své nejlepší fotografie do 15. srpna 2018.

Velký úklid Česka proběhne v sobotu 7. dubna. Přidáte se také?

Téměř 100 000 dobrovolníků se na 2 500 místech vloni zúčastnilo naší největší dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jejich zájem o letošní ročník napovídá, že loňskou hranici se opět podaří překonat. Nejde ale o lámání rekordů, cílem akce je uklidit nepořádek a černé skládky z našich měst, obcí a především přírody. Startujeme v sobotu 7. dubna. Není náhodou, že dnešní tisková konference k úklidové akci proběhla na půdě Ministerstva životního prostředí. Rezort životního prostředí akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko" dlouhodobě podporuje.

Stránky