další instituce resortu ŽP  

Seznam technických směrnic

Technické směrnice MŽP s kritérii pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba

Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii / ETC on Waste and Materials in a Green Economy (2014 - 2018)

Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii (ETC/WMGE) je jedním z tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Posláním střediska je poskytovat tematicky zaměřené expertní služby a plnit specifické úkoly identifikované ve Víceletém pracovním programu EEA a specifikované v ročních pracovních programech EEA.

Zpracování metodiky prognózování produkce odpadů (2014-2015)

Předmětem zakázky je vytvoření certifikované metodiky pro prognózování produkce odpadů podle jednotlivých kategorií a skupin odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (ostatní, nebezpečný a další), která bude sloužit k vypracování prognózy odpadů ve výhledu 10 let.

Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) 2014 – 2015

Předmětem projektu je shromáždění údajů o výdajích obcí a soukromých subjektů v ČR do oblasti odpadového hospodářství, vypracování metodiky pro hodnocení efektivnosti těchto výdajů ve vztahu k nákladům na jednotlivé dílčí činnosti odpadového hospodářství, poplatky a ceny zařízení a vyhodnocení efektivnosti výdajů vypracovanou metodikou. Dále vytvoření funkčního modelu integrovaného systému nakládání s odpady.

Unicont Opava s.r.o.

Základní údaje:

Identifikační číslo: 65142756,

Sídlo: Hradecká 646/4, 746 01 Opava

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (podle ČSÚ):

–            412000 - Výstavba bytových a nebytových budov

OMNICON s.r.o.

Základní údaje:

·         Identifikační číslo: 45277133

·         Sídlo: V rovinách 336/103, 140 00 Praha 4

Veřejné zakázky archiv

OneGeology-Europe

O projektu

Dvouletý celoevropský projekt OneGeology-Europe byl v Paříži 28.10.2010 úspěšně obhájen před Evropskou komisí a oficiálně ukončen. Výstupy projektu zajišťují přístup ke geologickým prostorovým datům celé Evropy. Zároveň projekt reprezentuje významný příspěvek geologické komunity v rámci budování globálních informačních infrastruktur v oblasti životního prostředí (INSPIRE, SEIS, GMES) a významně přispěl k vytváření datových specifikací pro geologická data v rámci INSPIRE.

Projektu se účastnilo 28 partnerů z 21 členských evropských států.

VOKD, a.s.

Základní údaje:

Identifikační číslo: 47675853

Sídlo: Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (podle ČSÚ):

·        410000 Výstavba budov

         420000 Inženýrské stavitelství

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody/ETC on Inland, Coastal and Marine waters (2014-2018)

Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC/ICM) je jedním z šesti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. Požadovanou expertizu zaručuje složení ETC/ICM, které je konsorciem 17 vědeckých evropských institucí. CENIA je jednou z nich, konsorcium je vedeno společností Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, která zajišťuje koordinaci aktivit všech partnerů konsorcia.

Stránky