další instituce resortu ŽP  

Mgr. Jan Kolář

vedoucí oddělení odborné podpory

Nejvyšší ukončené vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2004

Praxe:

Ing. Jarmila Cikánková

vedoucí oddělení podpory společenské odpovědnosti

Nejvyšší ukončené vzdělání:

 • Vysoká škola lesnícka a drevárska, Lesnícka fakulta, Zvolen, 1991

Praxe:

Bc. Tomáš Kotrč

vedoucí oddělení hospodářské zprávy

Nejvyšší ukončené vzdělání:

 • Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, 2012

Praxe:

 • 2010 – dosud, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Jazykové znalosti:

angličtina,ruština

Mgr. Zbyněk Stein

vedoucí oddělení geoinformatiky

Nejvyšší ukončené vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2009

Praxe:

RNDr. Alžbeta Kodetová-Demeterová

vedoucí oddělení zpracování a správy dat

Nejvyšší ukončené vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, 2005

Praxe:

 • 2008 – 2018, CENIA, česká informační agentura životního prostředí - datový specialista
 • 2019 – dosud, CENIA, česká informační agentura životního prostředí - vedoucí oddělení zpracování a správy dat

Hlavní okruhy odborných aktivit relevantních agendám CENIA:

Ing. Martina Polčáková

vedoucí oddělení správy informačních systémů

Nejvyšší ukončené vzdělání:

 • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, 2008

Praxe:

Ing. Jan Hrnčíř

vedoucí oddělení ekonomiky

Nejvyšší ukončené vzdělání:

 • Česká zemědělská univerzita, Praha - Hospodářská politika a správa, 2014

Praxe:

Ing. Jiří Valta

vedoucí oddělení odpadového a oběhového hospodářství

Nejvyšší ukončené vzdělání:

 • Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, 2007

Praxe:

RNDr. Tereza Kochová, Ph.D.

NIKM 2 NA KONFERENCÍCH

NIKM 2 na galavečeru Ukliďme svět, ukliďme Česko

Prezentace Národní inventarizace kontaminovaných míst - projekt NIKM - 2. etapa

NIKM 2 na konferenci Sanační technologie XXI, 24.-25.2018 v Táboře

Stránky