další instituce resortu ŽP  

Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii/ETC on Waste and Materials in a Green Economy (2014-2018)

Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii (ETC/WMGE) je jedním z tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Posláním střediska je poskytovat tematicky zaměřené expertní služby a plnit specifické úkoly identifikované ve Víceletém pracovním programu EEA a specifikované v ročních pracovních programech EEA.

Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary (2016-2017)

Cílem řešení projektu je vypracovat metodiku pro komplexní posuzování důsledků přenosů znečištění z průmyslových výrob na vodní útvary v oblasti integrované prevence (IPPC). Účastníci procesu, tj. povolovací úřady a dotčené orgány státní správy, tak budou používat stejné rozhodovací schéma, rozhodnutí bude možné provést na základě srovnatelných informací, v přiměřeném čase a za přiměřených nákladů.

Emas as a Nest to Help and Nurture the Circular Economy (ENHANCE; 2017-2020)

Náplní projektu je identifikace a výměna osvědčených postupů na úrovni národních a regionálních politik v oblasti dobrovolných nástrojů a sdílení metod, které jsou v rámci nich uplatňovány. Cílem je podpora a zvýšení počtu registrací v programu EMAS a integrace EMAS do klíčových legislativních předpisů a strategických dokumentů regionální i národní politiky na území jednotlivých států EU.

Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region (ATTRACTIVE DANUBE; 2017-2019)

Hlavním cílem projektu, podpořeného v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme, je posílit řízení regionů na všech úrovních veřejné správy včetně té nadnárodní a odborných kapacit v oblasti plánování územního rozvoje. Každé území má svůj specifický potenciál, který mu může pomoci obstát v konkurenčním prostředí ostatních regionů. Správně nastavená politika a tzv.

Pierburg s.r.o.

Identifikační číslo: 25488805,
Sídlo: K Pierburgu 455/1, 400 01 Ústí nad Labem
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (podle ČSÚ):

·         29320 - Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí, CENIA

Datum vydání:

2015

RNDr. Pavel Doubrava (1959)

ředitel úseku informačních služeb

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, geografie, 1983

Přehled praxe:

RNDr. Zdeněk Suchánek (1948)

ředitel úseku vnitřních služeb

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • Přírodovědecká fakulta University Karlovy, geologie, 1971

Přehled praxe:

RNDr. Jan Prášek (1960)

ředitel úseku technické ochrany životního prostředí

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, fyzická geografie a kartografie, 1985

Přehled praxe:

Ing. Vladimír Fanta (1954)

ředitel organizace

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická, 1979

Přehled praxe:

Stránky