další instituce resortu ŽP  

Žijeme v „zelené ekonomice“?

 

Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Environmental indicator report 2012 hodnotí vývoj „zelené ekonomiky“ v Evropě.

Evropa, navzdory pokroku v některých oblastech, se musí více snažit, aby vytvořila „zelenou ekonomiku“, která je nutná k tomu, aby se život na kontinentu stal udržitelným.

Schopnost měst vyrovnat se s klimatickými změnami je zásadní pro budoucnost celé Evropy

ilustrace

Téměř tři čtvrtiny Evropanů žijí ve městech, která jsou nejvíce ohrožena stále častějším výskytem nebezpečných projevů počasí, jako jsou přívalové srážky, povodně, dlouhotrvající sucho nebo vlny extrémně vysokých teplot.

Workshop pro učitele přírodovědných předmětů

ilustraceEvropská kosmická agentura (ESA) pořádá v holandském Nordwijku 10. – 13. července 2012 již třetí ročník letního workshopu pro učitele. Přihlášky je třeba poslat do 4. června 2012.

O evropskou cenu za ochranu prostředí před hlukem

 

Společnost pro ochranu před hlukem (Noise Abatement Society) ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) pořádá soutěž European Soundscape Award 2012, která je určena inovativním řešením zaměřeným na snižování hluku.

Evropská soutěž pro mládež na téma udržitelná budoucnost

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyhlásila v souvislosti s letošním summitem v Rio de Janeiru soutěž Generation ´92“ , které se mohou zúčastnit Evropané narození v letech 1991-1993.

Zakázka na nákup DHM – ITC techniky

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „ Nákup DHM – ITC techniky“.

Seminář „Zelená inspirace z Dánska“

Velvyslanectví Dánského království pořádá v úterý 15. května 2012 seminář s názvem „Zelená inspirace z Dánska“. Cílem semináře je představit dánská řešení a kompetence v oblasti čistých/zelených technologií a sdílet zkušenosti v omezování skleníkových plynů. Seminář se uskuteční pod oficiální záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky a s využitím platformy dánského předsednictví Rady EU. Jazykem semináře bude čeština a angličtina, tlumočení bude zajištěno.

CENIA letos opět na veletrhu ECOWORLD

CENIA se ve dnech 20.-22.4.2012 zúčastní veletrhu ECOWORLD zaměřeného na environmentálně příznivé technologie a alternativy, kterými lze přispět k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje.

Již osmý ročník proběhne na Výstavišti v pražských Holešovicích. Stánek CENIA naleznete v levém křídle Průmyslového paláce. Veletrh je otevřen v pátek a v sobotu od 10:00 do 18:00 a v neděli od 9:30 do 17:00.

Pozvánka na výstavu: Voda a vzduch kolem nás

Český hydrometeorologický ústav pořádá v Clam-Gallasově paláci v Praze ve spolupráci se společností Comenium výstavu Voda a vzduch kolem nás".

Seminář o využití metod dálkového průzkumu Země (DPZ) v 1. etapě projektu NIKM

Ve středu 25. dubna 2012 se od 9 do 13 hodin v CENIA, Litevská 8, Praha 10, v místnosti č. 217 uskuteční Závěrečný seminář o využití metod dálkového průzkumu Země (DPZ) v 1. etapě projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM).

Stránky