další instituce resortu ŽP  

Energetická efektivnost nových osobních automobilů se v EU zvyšuje

 

Obyvatelé Evropy si pořizují osobní automobily, které jsou stále energeticky efektivnější, spotřebovávají méně paliva a produkují tak i méně emisí skleníkových plynů.

V roce 2011 bylo v zemích EU prodáno celkem 12,8 milionu nových osobních automobilů, jejichž průměrné emise CO2 se pohybovaly na úrovni 137,7 g/km, což je o 4,6 g CO2/km méně než v předcházejícím roce, jak uvádí Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Jedná se o meziroční pokles emisí o 3,3 %, za kterým stojí změna nákupních preferencí směrem k menším a úspornějším vozidlům a také technologický vývoj, který umožňuje snižovat spotřebu paliva prostřednictvím modernizace motorů a dalších prvků vozidla.

Nová zpráva EEA o ovzduší

 

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala novou zprávu zaměřenou na sdílení informací o kvalitě ovzduší v členských zemích.

Startuje evropský projekt smeSpire

 

Na začátku května 2012 byl zahájen  projekt smeSpire – s oficiálním názvem „Evropská komunita malých a středních podniků se zaměřením na digitální obsah pro oblast životního prostředí a dostupnost v mnoha jazycích“.

 

Jedná se o dvouletou podpůrnou akci 7. rámcového programu Evropské komise pro výzkum a technologický rozvoj. Program je financován  Generálním ředitelstvím (DG) pro informační společnost a média.

 

Nová mapová vrstva speciálních map III. vojenského mapování

 

CENIA zveřejnila zcela novou mapovou vrstvu vytvořenou z ortorektifikovaných speciálních map III. vojenského mapování v měřítku 1:75 000.

 

Mapa je přístupná prostřednictvím webové aplikace Kontaminovaná místa  a Národního geoportálu INSPIRE, dostupná je ale i WMS služba pro použití v jiných aplikacích (podrobnosti viz http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/)

Společnost Bombardier Transportation v České Lípě registrována v EMAS

Společnost Bombardier Transportation a.s. splnila při zavedení environmentálního managementu přísné požadavky dle pravidel EMAS. Proto ji CENIA zaregistrovala do systému EMAS.

Zavedením systému environmentálního řízení organizace projevuje sdílení odpovědnosti za stav životního prostředí a úsilí přispět k jeho zlepšování a k udržitelnému rozvoji.
Stejně jako norma ISO 14001 i EMAS funguje na základě principu dobrovolnosti, tzn. že záleží čistě na vedení organizace, zda systém přijme a bude postupovat v souladu s jeho ustanoveními. Základním předpisem je nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu, tzv. EMAS III. Všechny organizace, které principy EMAS přijaly za své, jsou uvedeny v Registru EMAS EU.

Zakázka na Nákup DHM – ITC techniky

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na veřejnou zakázku „ Nákup DHM – ITC techniky“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu 2 kategorie dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 7 notebooků včetně operačního systému a balíku kancelářského SW, 7ks monitorů, 1ks laserové tiskárny a 1ks LCD projektoru. Nabídky je nutno podat do 19.6.2012 10:00 do podatelny CENIA, kancelář č. 829, Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10 (budova MŽP)

CENIA pořádala 1. české uživatelské fórum GMES

 

Ve dnech 29.–30. května 2012 proběhla v budově Ministerstva dopravy první národní konference věnovaná evropskému programu monitorování životního prostředí a bezpečnosti – GMES.

Kvalita koupacích vod na geoportálu i v letošním roce

Je již tradicí, že na začátku letní sezony se na geoportálu objeví data kvality koupacích vod. Je tomu tak i v letošním roce, kdy opět pokračuje spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví při zveřejňování kvality koupacích vod. Každý týden budou v průběhu letní sezony prostřednictvím aktualizované mapy zveřejňována nová data.

Emise skleníkových plynů v EU v roce 2010 narostly

 

Emise skleníkových plynů v EU 27 se v roce 2010 meziročně zvýšily o 2,4 % (11 mil. tun CO2 ekv.) oproti výraznému poklesu emisí v roce 2009 o 7,3 %.

Ve většině evropských letoviscích je čistá voda na koupání

 

Dobrá zpráva před prázdninami: 92,1 % vod pro koupání v Evropské unii splňuje předepsané minimální požadavky stanovené směrnicí o koupacích vodách.

Stránky