další instituce resortu ŽP  

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí, CENIA

Datum vydání:

2015

RNDr. Pavel Doubrava (1959)

ředitel úseku informačních služeb

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, geografie, 1983

Přehled praxe:

RNDr. Zdeněk Suchánek (1948)

ředitel úseku vnitřních služeb

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • Přírodovědecká fakulta University Karlovy, geologie, 1971

Přehled praxe:

RNDr. Jan Prášek (1960)

ředitel úseku technické ochrany životního prostředí

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, fyzická geografie a kartografie, 1985

Přehled praxe:

Ing. Vladimír Fanta (1954)

ředitel organizace

Nejvyšší ukončené vzdělání:

  • České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická, 1979

Přehled praxe:

Kritéria pro udělení Ekoznačky EU

Kritéria pro udělení Ekoznačky EU jsou dostupná na oficiálních stránkách programu nebo v přehledné tabulce (PDF, 121 kB)

Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty (2016)

Projekt je zaměřen na problematiku související s katalogizací tříd prostorových dat národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) doplněnou o významný prvek, kterým je specifikace datového produktu. V rámci projektu budou vytvořeny potřebné komponenty pro zahájení organizované správy služeb nad prostorovými daty:

1. Metodika zpracování specifikace datového produktu pro všechny datové zdroje zařazené do NIPI;

Steelcase Czech Republic s.r.o.

Identifikační číslo: 02436931

Sídlo: Ostrov u Stříbra 18, 349 01 Kostelec

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (podle ČSÚ): 31.0 - Výroba nábytku

Počet zaměstnanců: 280 (2015)

Ověřovatel: Dr. Volker Tröbs

Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary (2016 - 2017)

Cílem řešení projektu je vypracovat metodiku pro komplexní posuzování důsledků přenosů znečištění z průmyslových výrob na vodní útvary v oblasti integrované prevence (IPPC). Účastníci procesu, tj. povolovací úřady a dotčené orgány státní správy, budou používat stejné rozhodovací schéma, rozhodnutí bude možné provést na základě srovnatelných informací, v přiměřeném čase a za přiměřených nákladů.
Projekt aplikovaného výzkumu je financován Technologickou agenturou České republiky prostřednictvím programu OMEGA.

Environment in CR 1989-2004

Stránky