další instituce resortu ŽP  

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014 1)

Publikaci vydalo:

Ministerstvo životního prostředí, CENIA

Datum vydání:

2015

Datum poslední aktualizace:

15.12.2015

Anotace publikace:

Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU (2015 - 2016)

Cílem projektu je vypracování certifikované metodiky pro udělení práva k užívání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. Metodika bude obsahovat komplexní pravidla pro řízení a vyhodnocování procesu udělování a užívání ekoznaček na českém trhu a zahrnovat základní postupy a doporučení pro stanovení specifických environmentálních kritérií. Vytvořením a uvedením metodiky do praxe bude v oblasti ekoznačení k dispozici nástroj, který jej posune na úroveň obdobných certifikačních systémů kvality.

Chemické výrobky

Název produktu/služby

Firma

Status

Liquid epoxy resin produced from epichlorhydrin based on glycerin*
EN

Stavební výrobky

Název produktu/služby

Firma

Status

ISOVER EPS Sokl 3000

CZ

Saint Gobain Construction Products CZ a.s., Isover division

Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU (2015 - 2016)

Cílem projektu je vypracování certifikované metodiky pro udělení práva k užívání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. Metodika bude obsahovat komplexní pravidla pro řízení a vyhodnocování procesu udělování a užívání ekoznaček na českém trhu a zahrnovat základní postupy a doporučení pro stanovení specifických environmentálních kritérií. Vytvořením a uvedením metodiky do praxe bude v oblasti ekoznačení k dispozici nástroj, který jej posune na úroveň obdobných certifikačních systémů kvality.

Nový článek

Nový článek

Jednoduché odkazy na naše stránky

Úvodní stránka o ekoznačení (Ekologicky šetrný výrobek, Ekoznačka EU)www.ekoznacka.cz
Seznam výrobků s ekoznačkouwww.ekoznacka.cz/seznam
Úvodní stránka o vlastních environmentálních tvrzeních (VET)www.cenia.cz/vet
Seznam registrovaných VET

O EKOZNAČENÍ

Spotřebitelé

EKOZNAČENÍ

Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – odtud ekoznačení. Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb.

Stránky