další instituce resortu ŽP  

O EKOZNAČENÍ

Spotřebitelé

EKOLOGICKY ŠETRNÉ VÝROBKY

                    

Kritéria pro udělení ekoznačky EŠV a EŠS

Seznam technických směrnic

Technické směrnice MŽP s kritérii pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba

Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii / ETC on Waste and Materials in a Green Economy (2014 - 2018)

Evropské tematické středisko pro odpady a materiály v zelené ekonomii (ETC/WMGE) je jedním z tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Posláním střediska je poskytovat tematicky zaměřené expertní služby a plnit specifické úkoly identifikované ve Víceletém pracovním programu EEA a specifikované v ročních pracovních programech EEA.

Zpracování metodiky prognózování produkce odpadů (2014-2015)

Předmětem zakázky je vytvoření certifikované metodiky pro prognózování produkce odpadů podle jednotlivých kategorií a skupin odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (ostatní, nebezpečný a další), která bude sloužit k vypracování prognózy odpadů ve výhledu 10 let.

Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) 2014 – 2015

Předmětem projektu je shromáždění údajů o výdajích obcí a soukromých subjektů v ČR do oblasti odpadového hospodářství, vypracování metodiky pro hodnocení efektivnosti těchto výdajů ve vztahu k nákladům na jednotlivé dílčí činnosti odpadového hospodářství, poplatky a ceny zařízení a vyhodnocení efektivnosti výdajů vypracovanou metodikou. Dále vytvoření funkčního modelu integrovaného systému nakládání s odpady.

Unicont Opava s.r.o.

Základní údaje:

Identifikační číslo: 65142756,

Sídlo: Hradecká 646/4, 746 01 Opava

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (podle ČSÚ):

–            412000 - Výstavba bytových a nebytových budov

OMNICON s.r.o.

Základní údaje:

·         Identifikační číslo: 45277133

·         Sídlo: V rovinách 336/103, 140 00 Praha 4

Stránky