další instituce resortu ŽP  

Copernicus Hackathon

Příští víkend 6.- 7.10.2018 se v Bratislavském Progressbar Hackerspace koná Copernicus Hackathon. Cílem akce je rozšířit povědomí o datech z družic Sentinel a o možnostech jejich využití. Data získaná prostřednictvím družic Sentinel v rámci projektu Copernicus jsou volně dostupná a Hackathon tak nabízí příležitost k setkání investorů a odborníků z podnikové, veřejné i akademické oblasti, kteří mohou využít vhodná data pro své projekty, aplikace, analýzy a studie.

Podpora EMAS v rámci Programu EFEKT 2017 – 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo dotační program EFEKT 2017 – 2021, který je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti. Součástí  programu je i zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu.

Produkce emisí z osobní automobilové dopravy v ČR

Emisně nejnáročnějším druhem dopravy k zajištění mobility osob ve městech je individuální automobilová doprava. Naproti tomu elektrické druhy veřejné dopravy je možné vzhledem k nulovým přímým emisím považovat za zcela čisté, a to i přesto, že při výrobě elektřiny v závislosti na skladbě energetického mixu k znečišťování ovzduší dochází.

Evropský týden mobility

Právě probíhající Evropský týden mobility, který každoročně připadá na termín 16. – 22. září, je mezinárodní kampaň vyhlášená Evropskou komisí na podporu udržitelné mobility a zvyšování kvality života ve městech. Tato kampaň, s tradicí již od roku 2002, se snaží hledat alternativní a čistší koncepty mobility k stále rostoucímu objemu individuální automobilové dopravy.

CENIA nabízí pracovní pozici

CENIA hledá nové kolegy na pozici Asistent/Asistentka ředitele a Personalista/Personalistka. Náplní práce bude organizování a vyřizování běžné administrativní agendy sekretariátu ředitele a personalisty. Více informací naleznete zde.

CENIA nabízí pracovní pozici

CENIA hledá kolegu či kolegyni na pracovní pozici Specialistka/specialista pro management a analýzu dat z oblasti životního prostředí. Pracovní náplní je akvizice, zpracování, publikace a analytická práce nad statistickými daty z oblasti životního prostředí. Více informací zde.

Kontaminovaná místa v důsledku pobytu sovětské armády na území ČR

Před 50-ti lety vstoupila na území České republiky okupační vojska Varšavské smlouvy a sovětská armáda zde zůstala 23 let. Během svého pobytu využívali sovětští vojáci 73 různě velkých lokalit. Po svém odchodu zanechali okupanti na našem území (mimo jiné) ekologické škody významného rozsahu. Jedná se zejména o kontaminaci podzemních vod ropnými uhlovodíky, chlorovanými uhlovodíky, ale také polychlorovanými bifenyly, těžkými kovy a dalšími toxickými látkami.

CENIA nabízí pracovní pozici

CENIA hledá kolegu či kolegyni pro pracovní pozici Finanční účetní. Pracovní náplň bude fakturace dodavatelských/odběratelských faktur, práce spojená s chodem pokladny, práce s internetovým bankovnictvím, administrativní podpora oddělení, zpracování svěřené účetní agendy.Více informací zde

Síť EIONET v České republice

Česká republika je od roku 2002 oficiálním členem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), jejímž úkolem je poskytovat spolehlivé a nezávislé informace o životním prostředí. EEA je mimo jiné pověřena koordinací Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet).

Dotazník spokojenosti obyvatel podunajského regionu

V rámci projektu ATTRACTIVE DANUBE (Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region) byl vytvořen dotazník spokojenosti obyvatel, která údajně odráží celkovou atraktivitu daného regionu. Účelem dotazníku je seznámit se s obecnou náladou obyvatel Podunajského regionu. Přispějte i Vy svými vstupy do celkového hodnocení. Vyplnění dotazníku Vám zabere asi 10 minut.

Stránky