další instituce resortu ŽP  

Světový den životního prostředí

Dnes, 5. června, slavíme Světový den životního prostředí. Pořádá jej Organizace světových národů (OSN) za účelem zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí. Datum připomíná zahajovací den Konference OSN o životním prostředí (Stockholm, 1972), na které bylo rozhodnuto o zřízení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Letos je Světový den životního prostředí zaměřen na problematiku plastových odpadů.

CENIA nabízí pracovní pozici

CENIA hledá kolegu či kolegyni pro pracovní pozici junior specialista/specialistka provozu a rozvoje informačních systémů (IS) v resortu životního prostředí, administrátor IS. Pracovní náplní bude podpora provozu a rozvoje stávajících informačních systémů ve státní správě, administrativní zajištění realizovaných projektů vývoje IS, odborná účast na projektu vývoje IS, poskytování informační podpory uživatelům IS. Více informací zde.

Schůzka české sítě EIONET a návštěva výkonného ředitele EEA

Dne 7. června 2018 od 13:00 se v budově Ministerstva životního prostředí uskuteční pravidelná schůzka české sítě Eionet. Setkání je tentokrát spojeno s tzv. Country visit - návštěvou zástupců Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v čele s výkonným ředitelem Hansem Bruyninckxem.

ENVIRO 2018

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je partnerem Československé environmentální konference ENVIRO 2018, která se koná ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2018 v Ostravici v Moravskoslezském kraji. Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR.

Kvalita koupacích vod v Evropě

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala 29.5.2018 zprávu o kvalitě vod na evropských plážích a koupalištích za rok 2017. Ze zprávy vyplývá, že voda v 85 % sledovaných evropských lokalit ke koupání splňuje ty nejvyšší a nejpřísnější evropské normy pro výbornou kvalitu vody. To znamená, že se v nich téměř nevyskytují žádné znečišťující látky.

Jak čistý je vzduch, který právě dýcháte?

On-line služba Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a Evropské komise - Index kvality ovzduší v Evropě, umožňuje uživatelům sledovat aktuální kvalitu ovzduší v evropských městech a regionech na základě měření z více než 2 000 stanic monitorujících kvalitu ovzduší. Jedná se o interaktivní mapu, která ukazuje stav kvality ovzduší na úrovni jednotlivých stanic, a to na základě pěti základních znečišťujících látek, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí: suspendované částice (PM2,5 a PM10), přízemní ozon (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siřičitý (SO2).

CENIA je na Facebooku

Pro potřeby prezentace aktuálních témat z oblasti životního prostředí spustila CENIA, česká informační agentura životního prostředí dne 21.5.2018 svoji oficiální facebookovou stránku.

22. květen - Mezinárodní den biodiverzity

Mezinárodní den biologické rozmanitosti byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1994. Oslavy Mezinárodního dne biodiverzity mají napomáhat k šíření znalostí o poslání a cílech nejen Úmluvy o biologické rozmanitosti, ale i dalších mezinárodních a regionálních ujednání a iniciativ.

CENIA nabízí pracovní pozici

CENIA, česká informační agentura životního prostředí hledá vhodné kandidáty či kandidátky s vysokoškolským vzděláním na obsazení pracovní pozice v úseku informačních služeb. Jedná se o specialistu či specialistku dálkového průzkumu Země pro hodnocení životního prostředí. Podrobné informace o podmínkách, pracovní náplni a benefitech naleznete zde.

Hlasujte pro nejlepší video v soutěži I LIVE GREEN

V rámci videosoutěže s názvem I LIVE GREEN, kterou pořádá Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a její síť partnerů, mohli Evropané prostřednictvím krátkých videopříspěvků ukázat, jakým způsobem chrání životní prostředí a inspirovat ostatní k dalším zlepšením. Na Youtube kanálu EEA si můžete prohlédnout příspěvky, které byly vybrány do finále. Následně můžete hlasovat prostřednictvím tohoto odkazu až pro pět finalistů a to do 31. května 2018. Cena veřejnosti je spojena s finanční odměnou ve výši 500 EUR.

Stránky