další instituce resortu ŽP  

Změna bankovních účtů CENIA

V souladu se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů byla CENIA, česká informační agentura životního prostředí povinna převést své účty do České národní banky.

Běžný účet: 1837101/0710

Eurový účet: 34534-1837101/0710, IBAN: CZ52 0710 0345 3400 0183 7101, BIC (SWIFT): CNBACZPP.

Ekoprášky od společnosti EURONA

Dva prací prášky od české společnosti EURONA s.r.o., získaly počátkem roku 2017 ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačku EU. Prvním z nich je prací prášek White & Bright pro bílé prádlo, druhým je Baby & Sensitive, který je určen speciálně pro dětské prádlo. Oba výrobky prošly náročnými zkouškami prokazující jejich vlastnosti a získaly nadprůměrné hodnocení v testu prací účinnosti. Nejsou toxické pro vodní prostředí, jsou snadno biologicky rozložitelné, neosahují fosfáty a nejsou testovány na zvířatech. V průběhu certifikace tak prokázaly svou vysokou kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Více na www.euronabycerny.com.

Vychází Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015

CENIA zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již 26. publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – čtenář v ní nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Evropské směrnice pomáhají zlepšovat jakost vody, ale objevují se i nové zdroje znečištění

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v uplynulých dnech vydala hodnotící zprávu, která shrnuje naplňování a přínos tří klíčových evropských směrnic týkajících se vody: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání, Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě a Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Jakost koupacích vod i pitné vody se dlouhodobě zlepšuje a zvyšuje se i efektivita čištění odpadních vod. Čistírny odpadních vod však spolu se zemědělskými provozy stále představují významný zdroj znečištění. Zvyšujícím se, a zatím dosti obtížně řešitelným problémem, je znečištění vod plastovými mikročásticemi, které jsou jako abraziva součástí řady kosmetických a čisticích prostředků. EU chce také věnovat více pozornosti znečištění vody mikroorganismy rezistentními na antibiotika. Více informací o hodnotící zprávě najdete zde.

Dva držitelé ekoznaček oceněni na Hradě

Dne 22. 11. 2016 byly při příležitosti konání slavnostního večera Národních cen kvality ČR, který se konal ve Španělském sále Pražského hradu, slavnostně předány certifikáty  dvěma českým firmám, které se mohou pyšnit jednou z ekoznaček. Tím prvním, kdo získal hned dvě ekoznačky najednou, je Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. To již od května tohoto roku nabízí své turistické ubytovací služby pod značkami Ekologicky šetrná služba a Ekoznačka EU. Druhým, kdo si přebral certifikát evropské ekoznačky EU Ecolabel, byl zástupce firmy TRIANGL, a.s., která nabízí již jako třetí tiskárna v České republice své produkty v kategorii „tištěný papír“.

ČHMÚ vydává publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015“

Praha, 2. 12. 2016: Dnešního dne vychází souhrnný materiál ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015“. Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí. Prostřednictvím grafů, map, tabulek a textových komentářů je dokumentován nejen stav ovzduší v roce 2015, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny. Většina imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší má od roku 2000 klesající trend, i když méně výrazný než v 90. letech minulého století. Navzdory tomu některé škodliviny s negativními dopady na lidské zdraví stále překračují zákonem stanovené imisní limity na řadě lokalit.  

SIGNÁLY 2016: Na cestě k čisté a inteligentní mobilitě

Doprava hraje ve způsobu našeho života zásadní roli. Potraviny a oblečení, které potřebujeme, nebo naopak komunální odpad, který vytváříme, je potřeba přepravit z místa na místo. Rostoucí počet letadel, aut a dalších dopravních prostředků závislých na fosilních palivech ale stojí za nárůstem znečištění ovzduší, které významně ohrožuje naše zdraví. Letošní ročník publikace Signály, vydávané každoročně Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), přináší řadu myšlenek, jejichž realizace by mohla změnit evropský uhlíkově závislý dopravní systém na chytrý a čistý dopravní systém. Signály 2016 na základě dopravních dat a statistik podrobně osvětlují klíčová fakta, trendy a problémy, které doprava způsobuje v oblasti životního prostředí. A nabízí "zelenou" alternativu pro přepravu lidí i věcí.

2015: Klimatická změna vloni citelně zasáhla naše životní prostředí

V loňském roce se na českém životním prostředí doposud nejvýrazněji projevily jevy, které přináší změna klimatu. Nebývalé sucho poškodilo nejen zemědělství a zásobování vodou, ale také spolu s extrémními vedry způsobilo nárůst smogových situací. Loňské životní prostředí tak vyhodnocuje čerstvá Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2015, kterou každoročně vydává MŽP a její rezortní organizace CENIA. Zprávu včera (28.11.2016) schválila vláda. Více na webu Ministerstva životního prostředí zde.

Český snímek vítězem fotografické soutěže EEA

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) pořádá každoročně fotografickou soutěž na aktuální téma s přesahy do oblasti životního prostředí. Letos bylo tímto tématem „Moje město“ – účastníci byli vyzváni, aby se ve svých fotografiích pokusili zachytit pocity, které v nich městské prostředí vyvolává. Kolem 75 % Evropanů žije ve městech, která jsou centrem kultury, vzdělávání, služeb a rovněž motorem ekonomiky. Současně jsou však města kvůli potřebě energie, vody, potravin a nakládání s odpady závislá na zdrojích z ostatních regionů. Řada měst proto čelí sociálním, ekonomickým i environmentálním problémům. Přelidnění nebo naopak úbytek populace, sociální nerovnosti, znečištění a doprava jsou jedny z mnoha problémů, se kterými se města potýkají.

EKOFILM 2016

Ve dnech 13. – 15. října 2016 se do Brna opět vrací mezinárodní filmový festival s tematikou životního prostředí EKOFILM. Letošní 42. ročník s tématem "Voda a sucho" otevřel ve středu 12. října koncertem pod širým nebem na náměstí Svobody v Brně zpěvák Dan Bárta s doprovodnou skupinou Illustratosphere. „EKOFILM není festival pro úzkou skupinu lidí se zájmem o ekologii. Téma vody a sucha se dotýká úplně všech, protože kde není voda, tam není život. Proto jsme si pro letošní ročník zvolili kachničku jako maskota. Kachnička má ráda vodu, nejlépe je jí v plné vaně. A naše hlavní sdělení zní: Nebuď kachna! Chceme, aby lidé přemýšleli o tom, kolik vody denně spotřebují a jaké mají možnosti třeba ve využívání dešťové vody,představil vizuální motiv Jan Šmikmátor, tiskový mluvčí EKOFILMu. K lepšímu hospodaření s vodou vyzývá i festivalová znělka, která odlehčující formou nabádá ke společnému používání sprchy. Více informací o festivalu zde.

Stránky