další instituce resortu ŽP  

PF 2019

Příznivé prostředí pro život (nejen) v roce 2019 přeje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Den s INSPIRE

Dne 7. 12. 2018 proběhl v budově ČÚZK seminář s názvem „Den s INSPIRE“ organizovaný CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Děkujeme všem účastníkům za velký zájem a podnětnou diskuzi k jednotlivým prezentacím, které si můžete prohlédnout zde.

Produkce odpadů v ČR v roce 2017

Produkce odpadů se vzhledem k ekonomickému růstu, nastavení ekonomiky a konzumnímu způsobu života každého z nás neustále zvyšuje. V roce 2017 bylo v ČR vyprodukováno celkem 34 512,6 tis. tun odpadu. Meziročně, tedy od roku 2016, se produkce odpadu zvýšila o 0,8 %, od roku 2009 dokonce o 7,0 %. Za nárůstem celkové produkce odpadů stojí hlavně rozvoj stavební činnosti, především v oblasti dopravní infrastruktury.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již dvacátou osmou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí.

Úspěch ČR při spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí

Česká republika dosáhla významného milníku spolupráce s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) prostřednictvím sítě Eionet. Jako jediná členská země EEA má ČR pro období let 2019 až 2021 zastoupení ve všech sedmi Evropských tematických střediscích (European Topic Centres, ETC).

20. 11. 2018: Vláda dnes schválila Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2017

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě Zprávu o životním prostředí ČR za rok 2017, kterou každoročně zpracovává CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s ostatními resortními i mimoresortními organizacemi.

Díky technologickému rozvoji a implementaci environmentálních opatření klesla v roce 2017 zátěž životního prostředí ČR, a to i přesto, že česká ekonomika rostla.

CENIA nabízí novou pracovní pozici

CENIA hledá novou kolegyni či kolegu na pozici Specialista na hodnocení životního prostředí v oblasti přírody, krajiny a lesů. Náplní práce bude příprava a zpracování tematického hodnocení a indikátorů v oblasti přírody, krajiny a lesního hospodářství. Více informací zde.

Den s INSPIRE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zve na Den s INSPIRE, kterou pořádá ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.  Akce proběhne 7.12.2018 v budově Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8) od 10.00. Účast na akci je po předchozí registraci bezplatná.

CENIA nabízí novou pracovní pozici

CENIA hledá novou kolegyni či kolegu na pozici Specialistka/specialista pro management, analýzu dat a výzkum z oblasti životního prostředí. Náplní práce bude akvizice, zpracování, publikace a analytická práce nad statistickými daty z oblasti životního prostředí a výzkum z environmentálních dat. Více informací naleznete zde.

CENIA je na Pinterestu

CENIA, česká informační agentura životního prostředí spustila svůj profil na Pinterestu. Pinterest je webová stránka, která umožňuje vytvářet tematické kolekce obrázků či fotografií. Jedná se o sociální síť, kterou si lze představit jako veřejnou on-line nástěnku, na kterou je možné „připíchnout“ obrázky, infografiky, fotografie a další „vizuální“ obsah. Příspěvky na Pinterestu je možné uspořádat do vhodně zvolených kategorií, které uživateli umožní lepší orientaci v obsahu.

Stránky