další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

EEA vydala novou Zprávu o vlivu dopravy na životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala novou Zprávu o vlivu dopravy na životní prostředí z pravidelné edice zpráv zaměřených na environmentální aspekty dopravy (TERM). Je to jedna z prvních zpráv, která do diskuse o elektromobilech vnáší hledisko oběhového hospodářství a věnuje velkou pozornost jejich opětovnému použití, opětovnému zpracování a recyklaci.

Zpráva ukazuje, že pro minimalizaci dopadu výroby elektromobilů a jejich součástí na životní prostředí je nutné dosáhnout zlepšení v oblasti jejich opětovného využití a recyklace. U elektromobilů je obzvláště důležitý konec jejich životního cyklu. Obsahují velké množství kovů a dalších kritických surovin, které mohou při zpracování spotřebovat velké množství energie a při jejichž výrobě jsou používány toxické látky. Rozšíření možnosti jejich znovuvyužití tak bude znamenat obrovský přínos a podstatně sníží celkový dopad na životní prostředí.

Z hlediska změny klimatu a kvality ovzduší zpráva dokládá, že elektromobily jsou již dnes jednoznačně výhodnější než automobily s benzinovým nebo naftovým motorem. I se stávající skladbou zdrojů elektrické energie v Evropě, která stále zahrnuje významnou část elektřiny pocházející z uhlí, elektromobily mají zjevné přínosy. Význam těchto přínosů dále poroste s tím, jak bude v Evropě sílit využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Více se dozvíte zde.