další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

CENIA vyhlašuje poptávkové řízení na výběr expertů pro hodnocení auditů udržitelného rozvoje v rámci MA 21

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vyhlašuje poptávkové řízení na výběr expertů, kteří budou zařazeni do seznamu expertů pro hodnocení Auditů udržitelného rozvoje (dále Audity UR) v rámci místní Agendy 21 (MA21).

Identifikační údaje zadavatele:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
IČ: 45249130
Adresa: Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

Kontaktní osoba:
Ing. Jarmila Cikánková
Oddělení zpracování a správy dat
Tel: 728 371 685
e-mail: jarmila.cikankova@cenia.cz

Specifikace zadání:

Výběr expertů pro hodnocení Auditů udržitelného rozvoje, které realizátoři MA21 v ČR v rámci svého postupu předkládají Pracovní skupině MA21 (díle PS MA21) jako součást plnění Kritérií MA21.

Předmětem zakázky je zpracování a posuzování Auditů UR podle Metodiky hodnocení udržitelných měst, schválené PS MA21. Aktuálně platná verze Metodiky, včetně příloh je zveřejněná na oficiálním webu www.ma21.cz v sekci Dokumenty ke stažení.  

Uchazeči, kteří splní požadavky a budou zařazeni do databáze expertů MA21, budou dle potřeb PS MA21 oslovování k uzavření smlouvy o dílo na zpracování posouzení nebo hodnocení konkrétních Auditů UR dle své odbornosti.

Minimální požadavky na kvalifikaci pro zařazení do databáze expertů:

·         VŠ vzdělání magisterského stupně,

·         min. 2 roky praxe v předmětné oblasti udržitelného rozvoje v rámci MA21

Nabídka musí obsahovat:

Ø  Vyplněnou přihlášku k zařazení do seznamu expertů, která je přílohou této výzvy

Ø  Profesní životopis s relevancí k činnostem expertního týmu MA21 a hodnocenému tématu

Místo a lhůta pro doručení nabídky:

Nabídky, resp. žádosti o zařazení do seznamu expertů prosíme podávat písemně na adresu zadavatele:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

nebo elektronicky na adresu jarmila.cikankova@cenia.cz

Lhůta pro doručení nabídky:

Nabídky musejí být doručeny zadavateli do 11. února 2019 do 15.00 hodin. V případě odeslání poštou rozhoduje datum poštovního razítka.

Příloha: Přihláška k zařazení do seznamu expertů

 

18.1.2019