další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Zelená informacím

CENIA, česká informační agentura životního prostředí převzala záštitu nad soutěží Zelená informacím, kterou pořádají Ci2, o.p.s., Agentura Koniklec, o.p.s. a  Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky v pořadí již osmého ročníku soutěže budou vyhlášeny ve čtvrtek 17.1.2019.

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace oblasti životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst České republiky. Cílem je rovněž motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. Hodnotiteli soutěže jsou odborníci na zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí z veřejného, akademického i soukromého sektoru.

Program vyhlášení výsledků i více informací o soutěži Zelená informacím se dozvíte zde.