další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Den s INSPIRE

Dne 7. 12. 2018 proběhl v budově ČÚZK seminář s názvem „Den s INSPIRE“ organizovaný CENIA, českou informační agenturou životního prostředí a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Děkujeme všem účastníkům za velký zájem a podnětnou diskuzi k jednotlivým prezentacím, které si můžete prohlédnout zde.

INSPIRE, tedy infrastruktura pro prostorové informace v Evropě, je iniciativou Evropské komise, která si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Základní principy INSPIRE jsou:

- data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji;

- možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi;

- prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi;

- prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití;

- snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.

14.12.2018