další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017

Publikaci vydalo:Ministerstvo životního prostředí, CENIA
Datum vydání:2018
Datum poslední aktualizace:11.1.2019
Anotace publikace:Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky, v pořadí již dvacátá osmá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. Čtenář tu najde konkrétní údaje o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017 (PDF, 19 MB)

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017 (ZIP .xls)