další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

1. školicí seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE

Každé území má svůj specifický potenciál, který, pokud je správně využíván, může regionu pomoci obstát v konkurenci dalších regionů. Díky jednotným ukazatelům (indikátorům), popisujícím různé přírodní i antropogenní jevy, je možné regiony porovnat. Naučit se poznat jejich silné stránky a najít příležitosti pro zlepšování.

Projekt ATTRACTIVE DANUBE dal vzniknout platformě, kde jsou takové indikátory z volně dostupných dat prezentovány. Co všechno platforma obsahuje a k čemu je možné ji využít, představíme na prvním školicím semináři. Zároveň uvítáme Vaši zpětnou vazbu, jak platformu dále zdokonalit, aby co nejlépe sloužila svým uživatelům.

 

8.10.2018